13.02.2019. RPNC šogad “ēnoja” divi zinātkāri Rīgas 64. vidusskolas 10. klases skolēni – Reinis un Valts. Nekad iepriekš viņi “ēnu dienās” nav piedalījušies un tāpēc bija ļoti pārsteigti, cik daudz vērtīgas informācijas šī iespēja dod.

Reinis izmantojis iespēju beidzot vairāk noskaidrot par mammas psihiatra profesiju, bet Valtam paralēli basketbolam interesē psiholoģija un patīk komunicēt ar dažādiem cilvēkiem. Abiem bija iespēja iepazīties ar RPNC vēstures un kultūras telpu, jo visa teritorija Tvaika ielā 2 kā senais Otrais Ķeizardārzs un iestādes senākās ēkas ir valsts aizsargājami vēstures un kultūras pieminekļi, kā arī iepazīties ar pastāvīgo informatīvo ekspozīciju. Neklātienē bija iespējams noskaidrot, kā psihiski slimus cilvēkus ārstēja senāk, uzzināt, kā tas notiek šodien, kādi svarīgākie notikumi veidojuši Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 195 gadus ilgo darbības pieredzi un ko iestāde plāno nākotnē.
Reinis un Valts atzina, ka nav cerējuši, ka būs tik interesanti. Redzētā un dzirdētā iespaidā viņi jau esot ieplānojuši ķerties pie pētnieciskā darba, ko paredz skolas programma, un izpētīt, kā un kāpēc veidojas aizspriedumi pret psihiatriskās ārstniecības jomu, un kā šo situāciju mainīt.