“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” kontakti