7.12.2020. Esam saņēmuši informāciju no Veselības ministrijas, ka ministrijas Apbalvošanas padome ir pieņēmusi lēmumu ar Ministrijas Atzinības rakstu apbalvot Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionāra virsārsti Sarmīti Skaidu. Svinīgā balvas pasniegšana gan notiks, kad būs beidzies COVID-19 ārkārtējās situācijas laiks.

Ārste Sarmīte Skaida Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā strādā kopš 2008. gada. COVID-19 izplatības ierobežošanas laikā viņa, būdama arī mūsu Operatīvās vadības grupas (OVG) locekle, apkopo visu informāciju par COVID-19 pozitīvajiem testiem pacientiem un darbiniekiem un ik rītu nosūta Nacionālajam veselības dienestam (NVD) un Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC). Viņa koordinē rīcību visos COVID- 19 uzliesmojumos mūsu iestādē, pastāvīgi uztur saziņu ar “cietušajām”  struktūrvienībām.

Sākotnēji Sarmīte Skaida gribējusi kļūt par ķirurģi, jo ļoti patīk akūtā medicīna. Esot pamazām arī uz to virzījusies, bet bijis, kas atrunā, un arī abu bērnu audzināšana prasījusi aizvien vairāk, un tas ar toreizējo darba režīmu “ātrajā palīdzībā” nav bijis savietojams. Mammas draudzene – narkoloģe un kaimiņš – narkologs Jānis Strazdiņš galu galā ievirzījuši narkoloģijas jomā. Tomēr ķirurga iemaņas arī tagad labi noderot, kad jāaprūpē narkoloģijas pacientu ķirurģiskās vainas. Viņa piedalās arī tiesu psihiatriskajās ekspertīzēs, kur noder apgūtās zināšanas psihiatrijā.

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionāra virsārste Sarmīte Skaida: “Kādreiz teicu: narkoloģiju nekad mūžā! Tagad varu teikt: nav bijis ne brīdis, kad gribētos no narkoloģijas prom. Mums ir labs kolektīvs. Bez tā nebūtu patikas strādāt. Esmu Auns, ģimenē esam trīs Auni… Ar Auniem nemaz nav viegli, tomēr ir iespējams veidot labu sadarbību, cilvēcīgas attiecības. Mūsu ārstniecības iestādes kolektīvs šajā laikā raksturojams ar psiholoģisku izturību – COVID-19 gadījumos mēs panikā neesam krituši.”