Veselības ministrs Daniels Pavļuts, valsts sekretāre Indra Dreika un ministra padomniece politikas plānošanas jautājumos Marta Krivade VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darba vizītē apmeklēja trešdien, 12. maijā. Ministrijas amatpersonas interesēja valstī lielākās psihiatriskās ārstniecības iestādes esošā situācija, tās vērtējums un nākotnes attīstības redzējums.


Apmeklējuma laikā Veselības ministrijas amatpersonas iepazinās ar vairākām RPNC struktūrvienībām – gan tām, kuras izdevies sakārtot, gan tām, kurām ir projekti, risinājumi, bet ir nepieciešams finansējums. Psihiatriskās palīdzības jomas nozīme aug, ko vēl vairāk ir aktualizējušas Covid-19 pandēmijas radītās psiholoģiskās sekas. RPNC sniegto pakalpojumu teritorija aptver aptuveni pusi Latvijas iedzīvotāju, bet pietrūkst mūsdienu prasībām atbilstošu telpu kapacitātes pacientiem, kurus lielākoties uz slimnīcu Tvaika ielā nosūta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes. Tomēr, ja salīdzina situāciju pirms diviem gadiem, kad RPNC iepriekšējo reizi apmeklēja Veselības ministrijas amatpersonas, aktualizējot psihiatriskās palīdzības jomas nozīmību, ir redzamas pozitīvas izmaiņas, kuras RPNC spējis īstenot, ieguldot nelielos pašu līdzekļus, gan telpu pārbūvē un remontos, gan arī multiprofesionālo terapeitisko metožu ieviešanā stacionāra pacientu sekmīgākai atveseļošanai.

Kopsavelkot apmeklējuma laika redzēto, Veselības ministrijas amatpersonas tika iepazīstinātas ar RPNC tuvākā perspektīvā plānotajām plaša spektra izmaiņām –  ar ārstniecības procesa, infrastruktūras attīstības, finanšu resursu un grāmatvedības, informācijas tehnoloģiju, sabiedrisko attiecību jomas problemātiku un risinājumiem, kā arī personāla un organizatoriskās struktūras reorganizācijas jautājumiem, nenoārdot esošo, bet visu lietderīgo stiprinot un attīstot.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts atzīmēja, ka Latvijā šobrīd nav vienota skatījuma uz psihiskās veselības nozari kopumā, ka nozares līderības nostiprināšanā svarīga ir tās ārstniecības satura, metožu modernizācija, izstrādājot atbilstošas vadlīnijas, metodoloģiju, ieviešot jaunas tehnoloģijas, un šajā procesā aktualizējot un atbilstoši novērtējot galveno speciālistu lomu un nozīmi. Viņš uzsvēra arī kultūras izmaiņu nozīmi ārstniecībā iesaistīto cilvēku prātos un attieksmē. Tika akcentēts arī Veselības ministrijas atbalsts RPNC nozīmīgu nefinanšu jautājumu risināšanā, veidojot aktīvāku sadarbību.