Uzvaicājot, “vai pirtij, vai pērienam?”, kupli Jāņu zāļu pušķi no RPNC valdes rokām šodien aizceļoja uz mūsu ārstniecības nodaļām  un struktūrvienībām Tvaika ielā, arī pīrādziņi, siera ritulis un apsveikuma kartiņa. Vakar un aizvakar ar tiem tika pagodāti arī mūsu ambulatorie centri “Veldre” un “Pārdaugava”, Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs, kā arī Ilgstošas sociālās aprūpes centrs “Vecpiebalga”.


Šodien gada saulaināko svētku “piecminūtē” administrācijas ēkā valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce atzīmēja, ka jaunajā amatā šeit aizvadītais pusotrs mēnesis bijis ļoti dinamisks. Gan ar Veselības ministriju kopā strādāts pie Latvijas psihiatrijas nākotnes attīstības, kas ietver nozares slimnīcu darbības konsolidēšanu vienotā metodiskā sistēmā, gan vadības pienākumu iepazīšanu un iestādes organizatoriskās struktūras pilnveidošanas plānus. Viņa arī atzīmēja, ka atzīst ne tikai formālus, bet arī radošus ieteikumus darba problēmsituāciju risināšanai un gaida tos no kolektīva, ka viņas sapnis ir izveidot labu un darbīgu kolektīvu, ka ir pārliecināta, ka tas izdosies, un visiem novēlēja: “Lai skaisti, mierīgi, jautri, spēcinoši Jāņi kopā ar ģimenēm un draugiem, un pirmdien atkal možiem atgriezties darbā!”

Savukārt valdes loceklis Ģirts Ansons, sveicot kolektīvu Vasaras saulgriežos, atzīmē, ka agrākie sapņi par informācijas tehnoloģiju pārbūvi un jaunu IT sistēmu ieviešanu, kā arī lielu jaunās infrastruktūras objektu būvniecību, ir piepildījušies – šie darbi jau notiek realitātē, un tie uzlabos ārstniecības vidi pacientiem un darba vidi kolektīvam.

Mūsu darbinieki ir galvenais attīstības resurss. RPNC šobrīd strādā ap 1000 darbinieku, no kuriem turpat 840 jeb 84% nodrošina pacientu ambulatoro un stacionāro ārstniecību, ārstnieciskā darba un aprūpes atbalsta procesus. 34% darbinieku ir 2. līmeņa augstākā izglītība, tajā skaitā 29% – augstākā medicīniskā izglītība, vidējā profesionālā vai 1. līmeņa augstākā izglītība ir 40% darbiniekiem. Mūsu kolektīva vidējais vecums ir 52 gadi, un pēdējo trīs gadu tendence liecina, ka ik gadu kļūstam aizvien jaunāki, jo šajā laikā mūsu kolektīvs papildinājies ar gados jauniem darbiniekiem, tostarp ārstiem. Jāņi un Līgas ir vieni no populārākajiem personvārdiem mūsu kolektīvā. Šogad sveicām 14 Līgas un 17 Jāņus.