25.08.2020. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra teritorijā Tvaika ielā 2 lielākajā no vēsturiskajām ēkām, kas būvēta 19.gs. trīsdesmitajos gados, šobrīd notiek lifta būvdarbi – sienu un konstrukciju demontāža, cokola siltināšana un citi saistīti būvniecības darbi. Lifta izbūve, kā arī citi būvdarbi, kuri veikti pēdējā gada laikā, un tie, kurus plānojam uzsākt nākamgad, uzlabos kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem nepieciešamo ārstniecības vidi un veidos tai atbilstošu infrastruktūru.

Iepriekš vēsturiskajā ēkā, kurai ir trīs stāvi un augsti telpu griesti, atradās trīs stacionāra nodaļas, tostarp Gerontoloģijas nodaļa. Reizē ar lifta būvniecību tiks izbūvēta arī uzbrauktuve, kas uzlabos vides pieejamību un pacientu pārvietošanās iespējas. Pārbūves laikā visas stacionāra nodaļas ir pārceltas uz citām ēkām teritorijā. Ēkas pirmajā stāvā darbu turpina narkoloģijas stacionāra nodaļa un slimnīcas aptieka, kuru telpas nesen ir atbilstoši izremontētas un iekārtotas.

RPNC valdes priekšsēdētāja Iveta Ķiece: “Lifti, ar kuriem pacientus ērti var nogādāt uz nodaļām, procedūrām un terapijām, ar kuriem droši nokļūt uz pastaigu slimnīcas dārzā, ir mūsdienīgas ārstniecības vides norma. Vienlaikus ēku labiekārtošana, izbūvējot liftus, nodrošina pieejamu vidi arī pacientu tuviniekiem. Visām mūsu ārstniecības ēkām ir vairāki stāvi, tāpēc lifta izbūve ir nozīmīgs ieguldījums ārstniecības vides pieejamībā – gan pacientu, gan darbinieku ērtībai. Lifta izbūve ir nepieciešama arī mūsu lielajam stacionāram centrālajā ēkā un citām ēkām”.

Lifta būvniecību veic SIA “Baltic Construction Company”(BCC). Darbu izmaksas turpat 300 tūkstošu euro apmērā tiek segtas no RPNC attīstībai plānotajiem pašu līdzekļiem.