Turpinās jaunā RPNC multifunkcionālā ambulatorā centra būvprojekta izstrādes process. Būvprojekts minimālā sastāvā jau iesniegts saskaņošanai Rīgas domes Attīstības departamentam. Šobrīd notiek projektēšanas pirmsizpēte, kuras ietvaros aizvadītajā nedēļā varēja vērot urbšanas darbus pļavā Tvaika ielas iebrauktuves kreisajā pusē. Tur notika grunts ģeotehniskā izpēte jaunā multifunkcionālā ambulatorā centra būvniecības vietā, lai noteiktu ēkas pamatu veidu.


RPNC jaunā multifunkcionālā ambulatorā centra projektētājs un būvnieks, kurš uzvarēja iepirkuma konkursā ir Pilnsabiedrība “3A”, kurā ietilpst būvkompānijas “Abora”, Arguss”, “AB Rent”, kā arī piesaistītais arhitektu birojs “Ozola & Bula”. Ēkas projektēšanas un saskaņošanas darbus plānots pabeigt šogad, bet būvdarbus uzsākt 2023. gadā. Multifunkcionālā centra kopējās izmaksas ir vairāk nekā 6,5 miljoni eiro, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 9% valsts budžeta un 6% RPNC līdzfinansējums.

Trešais ambulatorais centrs Rīgā turpinās RPNC ambulatoro psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, uzlabos ambulatorās aprūpes kvalitāti un paplašinās tās pieejamību pacientiem.