Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra māsu kolektīva organizētājas un vadītājas  – ārstniecības iestādes galvenā māsa, virsmāsas un viņu vietnieces, bija aicinātas pulcēties Starptautiskajai Māsu dienai veltītā svinīgā svētku brīdī Uzņemšanas kompleksa zālē.


Uzrunā RPNC māsu kolektīva “kodolam” – vairāk nekā 20 vadītājām, valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce izteica pateicību par mūsu “gudro, zinošo, varošo un spējīgo” māsu nenovērtējami svarīgo darbu. ‘’Jūs esat tās, kas stabilizē slimnīcas darbu un nosaka darba kultūru nodaļās”, uzsvēra valdes priekšsēdētāja. ”Es vēlos kolektīva saites stiprināt vēl vairāk, tikties biežāk un cerēt uz to, ka ‘’neiekapsulēsities” tikai savās nodaļās, bet būsit gatavas palīdzēt cita citai, ja tas būs nepieciešams, kā arī attīstīt savas zināšanas un pieredzi. Man ir svarīgi, lai jūs varētu lepoties ar savu profesiju.”

Valdes priekšsēdētāja informēja arī par tuvāko  vissvarīgāko darbu – 1. jūnijā paredzēts atklāt atvērta tipa Neirožu nodaļu, pārkārtojot psihiatrijas stacionāra 13. nodaļas darbu un papildinot to ar multiprofesionālās komandas speciālistu intensīvāku iesaisti, tā padarot psihiatrisko ārstniecību pieejamāku un mazāk stigmatisku slimniekiem.

Novēlot māsām izturību, attīstību, lojalitāti, empātiju un vienkārši sievišķīgu laimi, katras nodaļas māsu kolektīvs saņēma valdes apsveikumu un “saldu sveicienu”.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra struktūrvienībās strādā vairāk nekā 240 medicīnas māsas.