Cilvēki ikdienā veic dažādas darbības: ēd, mazgājas, meklē informāciju ar datoru, gatavo ēst, pavada brīvo laiku zīmējot vai adot u. c. Daudzas no tām ļaudis veic automātiski, nedomājot, kādi apstākļi tās nodrošina. Taču slimības dēļ daudzas no ierastajām nodarbēm cilvēks nespēj veikt. Tad par padomdevēju, kā atgūt spējas atkal veikt ikdienas nodarbes, vai kā apgūt jaunas prasmes, kļūst ergoterapeits.
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā gan individuālās, gan grupu nodarbības tiek veidotas ar mērķi – atrast balansu ikdienas aktivitātēs starp pašaprūpi, brīvo laiku, produktivitāti un miegu. Un tas tiek darīts ar mērķtiecīgām aktivitātēm.
Protams, ergoterapeita darbs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā ir atšķirīgs no citām medicīnas iestādēm, jo pacienti ar psihiskajām saslimšanām bieži ir zaudējuši jebkādu interesi par ikdienas darbībām. Ar pa soļiem sadalītu aktivitāšu palīdzību, viņi atkal apgūst visdažādākās pašaprūpes darbības – kā nomazgāt rokas, vai uzvārīt tēju, darboties ar datoru, vai aizpogāt pogas u.c. Visbiežāk psihiskās veselības aprūpes jomā tiek pielietotas brīvā laika aktivitātes, tādējādi palielinot arī interešu loku un uzlabojot ikdienas aktivitāšu līdzsvaru, ko var turpināt darīt arī mājās. Pacienti ada, liek puzles, krāso zīmējumus, meklē attēlos nesakritības, dekupāžas tehnikā rotā dažādus traukus, loka origami figūriņas, iededzina kokā ornamentus un daudzas citas lietas.