Saites

LR Veselības ministrija
www.vm.gov.lv

Latvijas Cilvēktiesību centrs
www.humanrights.org.lv

Valsts veselības inspekcija
www.vi.gov.lv

Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”
www.skalbes.lv

Dienas aprūpes centrs „Gaismas stars”
www.gaismasstars.lv

Latvijas Psihiatru asociācija
www.psihiatru-asociacija.lv
www.depresija.lv

Latvijas ārstu biedrība
www.arstubiedriba.lv

Valsts Slimību profilakses un kontroles centrs
www.spkc.gov.lv

Nacionālais veselības dienests
www.vmnvd.gov.lv

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”
www.zelda.org.lv

Pasaules Veselības organizācija
www.who.int/en

ES kopīgas veselības programma par Alcheimera slimību
www.alcove-project.eu

LR Labklājības ministrija
www.lm.gov.lv

RD Labklājības departamenta Sociālais dienests
www.ld.riga.lv

LR Tiesībsargs
www.tiesibsargs.lv

Pacientu ombuds
www.pacientuombuds.lv