Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2026. gadam. Kopsavilkums 

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2026. gadam. Kopsavilkums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valsts kapitāla daļu turētāja gaidu vēstule

Valsts kapitāla daļu turētāja gaidu vēstule