Pirmdien, 21. novembrī, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce, Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja Iveta Ķiece un 17. nodaļas vadītāja Ingrīda Cera devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Rokišķu psihiatrisko slimnīcu Lietuvā.

Rokišķu psihiatriskā slimnīca ir specializētā ārstniecības iestāde mentālās veselības piespiedu ārstēšanai, kas praktizē tiesu psihiatrisko pacientu ārstēšanas, regulēšanas un resocializācijas sistēmu.

Sandra Pūce, valdes priekšsēdētāja: “Galvenais vizītes mērķis, iepazīstoties ar Rokišķu psihiatriskās slimnīcas darbu, bija izvērtēt, vai mums ir lietderīgi pārņemt šo Lietuvas pieredzi un domāt par vienas, visā Latvijā vienotas, piespiedu ārstēšanas iestādes izveidi; un kas būtu nepieciešams, lai tādu izveidotu.”

Vizītes laikā Lietuvā mūsu ārsti iepazinās ar metodēm sociālajā rehabilitācijā –  ergoterapijas pamatu organizēšanā, rehabilitācijā un individuālo ārstēšanas plānu metodikas izveidē – ko Lietuvas kolēģi ir pilnībā pārņēmuši no Holandes. Iespējams, holandiešu, un nu jau lietuviešu pieredzi sociālajā rehabilitācijā, varētu pārņemt, attīstīt un turpināt RPNC Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanās centrs Laktas ielā.

“Vizītes laikā pārliecinājāmies, ka, protams, lietuviešu kolēģiem ir tādas pašas problēmas kā mums, piemēram, sociālie jautājumi, kad ir grūtības izrakstīt pacientu pēc piespiedu ārstēšanās uz māju, jo reāli māju pacientam nav. Tāpat lietuviešu kolēģi norādīja uz satraucošu faktu, kad, samazinot psihiatrisko pacientu gultu skaitu, pieaug cilvēku skaits piespiedu psihiatriskajā ārstēšanā. Tāpat pēdējos divos gados Lietuvā novērots, ka piespiedu ārstēšanā pieaug tieši sieviešu pacientu skaits. Pie mums vēl nav šīs tendences, bet, protams, mums ir jābūt tam gataviem,” stāsta dr.Pūce, “Vēl viens ļoti aktuāls jautājums, ko RPNC vēlas pārņemt, ir “Pacientu agresijas vērtēšanas skalas” oficiāla apstiprināšana un ieviešana Latvijas psihiatrijas praksē. Šobrīd mēs Latvijā pielietojam elementus no šīs skalas, kura tika izstrādāta Kanādā, bet būtu nepieciešama oficiāla tās apstiprināšana, lai varētu izmantot gan jurisdikcijā, gan ārstniecībā. Lietuvieši to jau ir izdarījuši un viņu pieredze mums bija ļoti noderīga.”

Rokišķu psihiatriskā slimnīca ir vienīgā iestāde Lietuvā, kas praktizē psihiatrisko pacientu piespiedu ārstēšanu un ir kvalitatīvi integrēta Lietuvas tiesu psihiatrijas sistēmā kopš 2002. gada, kad  Lietuvā tika uzsākts projekts “Tiesu psihiatrisko dienestu reorganizācija Lietuvā” un tika pieņemts lēmums visus piespiedu ārstēšanās izgājušos pacientus koncentrēt Rokišķu psihiatriskajā slimnīcā. Lai realizētu šo mērķi, tika izstrādāts investīciju projekts ar mērķi izveidot 270 gultas vietas  mūsdienīgai piespiedu ārstēšanai.