RPNC vēstures un kultūras telpa,

RPNC patstāvīgā ekspozīcija.

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vēstures un kultūras telpu veido teritorija Tvaika ielā 2, kas ir vēstures piemineklis ar pirmsākumiem Krievijas cara Pētera I laikā, un muzejs, kuru atvēra 14.11.2014. – iestādes 190 gadu jubilejas gadā. Muzejs atrodas Tvaika ielā 2 iestādes senākajā ēkā (G ēka), apakšējā stāvā. To veido pastāvīgā daļa – vēstures ekspozīcija, un dinamiskā daļa – kurā ekspozīcija tiek mainīta. Šo iestādes vēstures un kultūras telpas daļu atvēra 21.05.2016., iestādes muzejam pirmo reizi piedaloties „Muzeju nakts 2016” plašajā sabiedriskās publicitātes pasākumā.

RPNC vēstures un kultūras telpa ir ārējās publicitātes platforma dialoga veidošanai ar sabiedrību, lai mazinātu aizspriedumus un stigmatizāciju pret psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības jomām, veidotu tolerantu, pozitīvu attieksmi, labāku izpratni un sekmētu savlaicīgu ārstēšanos.

RPNC vēstures un kultūras telpa ir veidošanas procesā. Mēs ceram to izveidot mūsdienīgu, moderni aprīkotu un noderīgu gan medicīnas mācību iestāžu studentiem, kuri praktizējas RPNC, gan arī sabiedrības izglītošanai.

 

Aktualitātes

RPNC Muzeju nakts 2018 karte

Muzeju nakts RPNC afišas:

______________________________________________________________________________________________________

Muzejs apmeklējams darbdienās, sazinoties ar RPNC sabiedrisko attiecību vadītāju Silvu Bendrāti un saskaņojot apmeklējuma laiku, tālrunis: 29278782.

______________________________________________________________________________________________________

Aicinām ar ziedojumu atbalstīt RPNC Attīstības fondu:

RPNC muzeja ekspozīcijas paplašināšanai,

RPNC muzeja materiālu datorizēšanai,

RPNC pirmajai simtgadei (1824.-1924.) veltītas grāmatas izdošanai.

Rekvizīti: Nodibinājums „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības fonds”
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Reģistrācijas nr.: 40008222722
Konta nr.: LV23UNLA0050021973750
e-pasts: fonds@rpnc.lv