Rīgas psihiatrijas un narkoģijas centra mērķu karte 2023.  – 2026. gadam