Šī gada 3. martā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) delegācija valdes priekšsēdētājas Sandra Pūces vadībā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Somijas Helsinku Universitātes slimnīcā (HUS), kuras Psihiatrijas centrs ir lielākais psihiatrisko pakalpojumu nodrošinātājs Helsinku reģionā ar 1,7 miljoniem iedzīvotāju.

HUS slimnīca ir ļoti attīstīta tieši e-pakalpojumu, attālināto konsultāciju un asistēto interneta pakalpojumu sniegšanā psihiskās veselības jomā. Slimnīca ir izstrādājusi, ieviesusi un efektīgi lieto uz klientu orientētus  mūsdienīgus digitālos pakalpojumus, izmantojot veselības tehnoloģijas, ar mākslīgo intelektu darbināmas lietojumprogrammas un datu ieguvi.

Sandra Pūce, valdes priekšsēdētāja: “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir straujas digitalizācijas attīstības sākumposmā, jo, izmantojot pareizo digitalizācijas veidu, mēs varam veicināt veselības aprūpes kvalitāti, izmaksu efektivitāti un uzlabot klientu pieredzi. Un ir jāmācās un jāpārņem to slimnīcu labais piemērs, kuras jau ir nonākušas pie pārbaudītām sistēmām, lai mums nav vēlreiz jāizdomā ritenis no jauna,  bet varam uzreiz startēt ar konceptu, kurš darbojas – tikai pielāgojot to specifiskām Latvijas iedzīvotāju vajadzībām.”

Jau esam stāstījuši par to, ka 2022. gadā RPNC piedalījās Nacionālā veselības dienesta un inovāciju vadības uzņēmuma “Helve” uzsāktajā Latvijas veselības aprūpes inovāciju laboratorijā – #OpenHealthLabs, kuras ietvaros kopā ar jaunuzņēmumu “Medon” pacientam un ārstam lietošanai draudzīgu video konsultāciju digitālo vidi. Somijā ieguvām daudz informācijas par to, kā tā integrējas pacientu portālā un kas paveicams, lai ieguvēji būtu gan pacienti, gan medicīnas personāls, kā arī veicinātu sadarbību medicīnas profesionāļiem savā starpā.

Vizītes laikā Somijā mūsu ārsti iepazinās arī ar slimnīcas darbību un ārstniecības labajām praksēm – pašpalīdzības tehnikām, kas tiek mācīta pacientiem, to, kādas personas ir iesaistītas ārstniecības procesā, par māsu lomu slimnīcā, jo Somijā māsa pati arī var pabeigt pacienta konsultāciju, kas atvieglo ārsta noslodzi. Dalījāmies ar informāciju par to, kā Latvijā tiek organizēta psihiatriskā ārstniecība un kādi ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra attīstības plāni.

Kā vēl vienu lielu vizītes ieguvumu jāmin noslēgto vienošanos par sadarbību pētnieciskajā darbā. RPNC drīzumā tiks izveidots metodiskais centrs, kurš tad varēs izmantot somu pieredzi  – kā zinātniskos pētījumus apvienot ar praktisko darbu, jo HUS slimnīcā visas jaunās inovācijas ir ciešā sasaistē ar pētījumu veikšanu.