E-veselības sistēmas projekta ieviešanas nozīmība valstī nav pārvērtējama.  Informācijas tehnoloģiju straujās attīstības laikmetā tā dos jaunas ērtības un priekšrocības mediķu ikdienas darbā. Tā vienkāršos un optimizēs dažādu līmeņu medicīnas informācijas apriti, ieviesīs veselības sistēmas caurskatāmību un kontroli, pacientu datu ticamību un drošību un precīzu sniegto medicīnas pakalpojumu un to finansējuma uzskaiti.

Foto: e-veselības nozīmi un priekšrocības darbiniekiem akcentē RPNC valdes priekšsēdētājs J.Buģins.

1. septembrī visai valsts medicīnas jomai jābūt gatavai strādāt Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas jeb e-veselība sistēmā.

Šā gada sākumā ar RPNC valdes lēmumu tika izveidota 10 cilvēku darba grupa, kura aktīvi strādājusi pie datu sniegšanas iespējām vienotai e-veselības sistēmai. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā ar e-veselības sistēmas programmu strādās ārsti.

Foto: RPNC e-veselības darba grupas vadītāja dr.I.Landsmane iepazīstina ar paveikto

31.05.2017. RPNC darba grupa kolektīvu iepazīstināja ar četru mēnešu darbu, kura rezultātā ir tapis kopskats uz e-veselības ieviešanas gaitu RPNC, izstrādātas pirmās instrukcijas e-darba nespējas lapu un e-recepšu izrakstīšanā un praktiskie padomi, kā tieši to darīt. Darba grupas vadītāja, dr.Inga Landsmane informēja, ka tiks organizētas apmācības, un iedrošināja, ka viss izskatās sarežģītāk, nekā ir patiesībā, jo jaunā programma, pie kuras strādājuši darba grupas speciālisti, piesaistot programmētāju, ir lietotājam draudzīga. Iestādes Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļas vadītājs Mārcis Logins papildināja, ka RPNC elektronisko sakaru vide, kurā jau tagad strādā ārsti, ir izveidota tādā līmenī, ka iespējams veidot savu e-sistēmu – ērtāku, vienkāršāku, un to sekmīgi salāgot ar valstī izveidoto e-veselības vidi. RPNC valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins uzsvēra, ka e-veselība ir ļoti liels un nozīmīgs medicīnas nākotnes attīstības jautājums, kas ļaus taupīt laiku un uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, samazinās kļūdas tajā un palielinās efektivitāti.

3.07.2017. RPNC uzsācis e-veselības programmu izmēģināšanu testa vidē, pārbaudot un apgūstot programmas: e-recepte un e-darba nespējas lapa (e-DNL), darbībā. Lai nodrošinātu piekļuves iespējas e-veselības sistēmai: NVD e-vide/RPNC e-vide, ir izveidota īpaša e-testa vides ikona uz darba datoru ekrāna virsmas.

Jaunajam e-veselības programmu ieviešanas posmam – e-veselības programmu individuālai izmēģināšanai RPNC testa vidē, būs veltīts viss jūlijs. Kā pirmā startēja ambulatorā centra „Pārdaugava” darbinieku komanda, nedēļu vēlāk – ambulatorā centra „Veldre” darbinieku komanda, vēl pēc nedēļas RPNC Tvaika ielas un pārējo struktūru darbinieku komandas. Testa režīma laikā tiek noskaidrots, kas e-programmu lietošanā vēl uzlabojams un precizējams.

Iekšējiem lietotājiem mājaslapas www.rpnc.lv iekšlapā ir izveidota vietne, kurā ir pieejami visi informatīvie un mācību materiāli. Visu jūniju turpinājās apmācības darbinieku grupām, nepieciešamības gadījumā notikušas arī individuālas konsultācijas. RPNC apmācībās piedalījušās 110 ārstniecības personas: ārsti, vecākās māsas un rezidenti.