Piektdien, 10. novembrī, notika Veselības ministrijas apbalvošanas svinīgais pasākums, kurā tika godināti 46 nozares profesionāļi. Apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas nozares amatpersonām un darbiniekiem par ieguldīto darbu un nopelniem Latvijas valsts attīstībā.

Veselības ministrijas Atzinības rakstus un Pateicības rakstus, paužot atzinību par pašaizliedzību, profesionalitāti un izcilu darbu veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā, pasniedza veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Veselības ministrijas Atzinības raksts par profesionālu un apzinīgu darbu veselības aprūpē piešķirts Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra “Pārdaugava” vadītājam Dr. Elmāram Tēraudam.

Veselības ministrijas Atzinības raksts par godprātīgu, radošu un ilggadēju darbu un ieguldījumu veselības nozares attīstībā psihiatrijas un narkoloģijas jomā piešķirts Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļas programmētājai Veltai Ernai Lācei un Veselības aprūpes kvalitātes kontroles vadītājai Valentīnai Bergai.

Veselības ministrijas Pateicības raksts par godprātīgu, radošu un ilggadēju darbu, kā arī ieguldījumu veselības nozares attīstībā psihiatrijas un narkoloģijas jomā piešķirts Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatori konsultatīvās nodaļas ārstei-narkoloģei Tatjanai Ivanovai.

Veselības ministrijas Atzinības raksts par godprātīgu, radošu un ilggadēju darbu, kā arī ieguldījumu veselības nozares attīstībā psihiatrijas un narkoloģijas jomā piešķirts Ambulatori konsultatīvās nodaļas vispārējās aprūpes māsai Dagnijai Rubenei.

Arī mūsu Ambulatorā centra “Veldre” vadītājs Māris Taube saņēma veselības ministrijas Atzinības rakstu par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē; un, lai gan viņš to saņēma kā Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesors, mēs ar viņu lepojamies ne mazāk!

Veselības nozarei šis laiks ir izaicinājumu pilns, un Latvijas valsts svētku noskaņā Veselības ministrija pateicas ikvienam nozares darbiniekam par izturību un neatlaidību, par zināšanām un profesionalitāti.