Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā (RPNC) atzinumus sniedz psihiatri 3 strukūrvienībās – RPNC Ambulatori konsultatīvā nodaļa Tvaika ielā 1a, RPNC Ambulatorais centrs „Veldre”, Veldres ielā 2 un RPNC Ambulatorais centrs “Pārdaugava” Ļermontova ielā 1.

Pavisam kopā visās 3 ambulatorajās daļās janvārī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā  (RPNC) uz vizīti, lai saņemtu atzinumu par psihisko diagnozi, kuras dēļ personu var atbrīvot no valsts valodas prasmes pārbaudes, esamību vai neesamību bija ieradušās 37 personas. Visām šīm personām atzinumi bija nepieciešami priekš uzturēšanās atļaujām. MK noteikumos minētās psihiatriskās diagnozes ir apstiprinātas 22 atzinumos. Pārējos gadījumos ir izsniegti atzinumi, ka personai nav MK noteikumos minētās diagnozes, kā arī vairāki pacienti nosūtīti uz papildus izmeklējumiem.

Februārī visi iespējamie vizīšu laiki jau ir aizpildīti, uz tiem pavisam ir pieteikušās 60 personas.

RPNC vēlreiz atgādina, ka pacientiem nav obligāti jāmēro ceļš uz Rīgu vai jāgaida garš pieraksts, jo psihiatra atzinumu par psihisko diagnozi, kura personu atbrīvo vai neatbrīvo no valsts valodas prasmes pārbaudes, var izsniegt  jebkurš Latvijā sertificēts psihiatrs, ne tikai psihiatri Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā.

Psihiatra atzinums tiek izsniegts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 8.marta noteikumu Nr. 157 par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību izpildi otro pielikumu “Funkcionēšanas ierobežojumi un diagnozes, kuru dēļ tiek noteikti atvieglojumi un atbrīvojums no valsts valodas prasmes pārbaudes”. Psihiatrijas gadījumā tās ir smagas psihiskas diagnozes, piemēram, dažādu veidu demences, šizofrēnija, smaga garīga atpalicība. Piemēram, depresija un neirozes, vai miega traucējumi nav noteiktas kā diagnozes, uz kuru pamata psihiatrs var izsniegt atzinumu personas atbrīvošanai no valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas.