12.02.2018. Kopš 29. janvāra, kad par Veselības inspekcijas konstatētajiem pārkāpumiem bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži” uz pārbaudes laiku atcelta vadītāja Ilona Balode, slimnīcas darbība ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina pārraudzībā, un slimnīcas darbības nodrošināšanai piesaistīti RPNC speciālisti.

Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži” valdes locekļa pienākumu izpildītājs J.Buģins apņēmies līdz 1. martam novērst esošos trūkumus, tikt skaidrībā par slimnīcas turpmāko darbību un informēt par savu skatījumu Veselības ministriju. Aizvadīto divu nedēļu laikā ir sakārtota lielākā daļa dokumentējamo jautājumu, tai skaitā gadījumos, kad agresijas vai pašapdraudējuma dēļ nepieciešams lietot galējo līdzekli – pacienta fiksēšanu. “Ainažu” pagaidu vadītāja J.Buģina viedoklis – mēneša laikā ārstniecības procesa un citas dokumentācijas apriti iespējams sakārtot, kā arī padarīt atbildīgāku personāla attieksmi pret veicamajiem pienākumiem. Šobrīd slimnīcā ir nodrošināta pastāvīga divu psihiatru klātbūtne, arī sestdien un svētdien. “Ainažu” psihiatram Jānim Bojāram tās tagad ir 1,5 slodzes iepriekšējās nepietiekamās noslodzes vietā, bet no RPNC uz “Ainažiem” vairākas reizes nedēļā dodas Attīstības un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes vadības jautājumu speciālists dr.Aigars Kišuro, sertificēts bērnu psihiatrs.
RPNC ārsts A.Kišuro apliecina, ka iespēju robežās ir gatavs uz “Ainažiem” braukt, cik ilgi būs nepieciešams. “Bērnu vecuma pacientiem nav īpašas šauras psihoterapijas metodes, tāpēc tas ir ārsta zināšanu, pieredzes, sajūtu un intuīcijas ziņā, kā rīkoties vispareizāk, vislabāk katrā no situācijām, ar katru no slimajiem bērniem, protams, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības”, viņš uzsver. “Ainažos”, neviens bērns nav stacionēts neatliekami. Par katru no bērniem ir viņa likumīgā pārstāvja – vecāka vai aizbildņa parakstīts lūgums uzņemt bērnu slimnīcā, jo mājas apstākļos, sociālās aprūpes iestādē, sadzīvē nav varējuši, nav pratuši ar šiem bērniem tikt galā.

Tie ir bērni ar nereti neatgriezeniskiem smadzeņu defektiem, ar smagiem, progresējošiem nervu sistēmas un psihes traucējumiem, kuru negatīvā sociālā pieredze un psihiskais stāvoklis atspoguļojas uzvedības traucējumos, niecīga iemesla dēļ izraisot nesamērīgu vardarbīgu reakciju. Uzvedība atspoguļo psihisko traucējumu smagumu un izteiktību. Lai veiktu šo bērnu garīgās veselības aprūpi, lai viņiem palīdzētu un nodrošinātu ikdienas nevardarbīgu saskarsmi, nereti nepieciešams pat divas ārstniecības atbalsta personas. Tomēr slimnīca nav vieta, kur audzina vai pāraudzina, tāpēc ne mazāk kā trešdaļa no 80 pacientiem nav ilgstoši turama slimnīcā, bet var tikt aprūpēta ārpus slimnīcas, ievērojot ārstēšanas un aprūpes rekomendācijas, atrodoties savā dzīves vietā.”
Šobrīd Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži” iespēju robežās tiek organizēta to ilgstoši slimojošo pacientu nodarbinātība, kuri ir gatavi, spējīgi un kaut nedaudz motivēti sadarboties. Notiek gatavošanās Valentīndienas pasākumam, ir mūzikas, sporta, tēlotājmākslas, fizioterapijas un citas nodarbības, daļēji īstenojot multiprofesionālas komandas aprūpes principus, kurā vadošā loma ir ārstam.

Silva Bendrāte

RPNC sabiedrisko attiecību vadītāja