Saistībā ar pieaugošo sabiedrības interesi par psihisko veselību un dažādiem psihiskās veselības aprūpes pakalpojumiem, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ievieš psihiatriskās konsultācijas dežūrtālruni 25428561, kas darbosies darba dienās no plkst. 08:00 -16:00.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) valdes priekšsēdētāja, psihiatre Sandra Pūce: “Ņemot vērā šābrīža iedzīvotāju psihiskās veselības stāvokli un raugoties uz garajām pieraksta rindām pie mūsu psihiatriem, mēs vienmēr esam norādījuši, ka sabiedrībā psihiskā veselība kļūst arvien aktuālāka un redzam pēc mūsu pierakstiem- esam pieprasīti speciālisti. Psihiatra dežūrtelefons paredzēts iedzīvotajiem un arī valsts iestāžu darbiniekiem, tai skaitā ārstniecības iestādēm, kas ikdienā darbā saskaras ar cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem, lai saņemtu profesionālu informāciju, kas palīdzētu pieņemt lēmumu kā rīkoties ar psihiskiem izaicinājumiem saistītās situācijas.”

Arī iedzīvotāji ar psihiatru varēs konsultēties par sekojošām tēmām:

  • Par psihiskās veselības akūtiem notikumiem, pareizo lēmumu pieņemšanu par ārstēšanas iespējām;
  • Par situācijām saistībā ar līdzcilvēku psihisko veselību, kas var radīt apdraudējumu pašam cilvēkam un sabiedrībai; piemērotāko taktiku rīcībai;
  • Valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki (tai skaitā ārstniecības), kuri ikdienā saskaras ar cilvēkiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, varēs saņemt nepieciešamās konsultācijas saistībā ar palīdzības sniegšanas iespējām.

Lūdzam iedzīvotājus ņemt vērā, ka šis telefona numurs nav paredzēts individuālu pacientu konsultēšanai (tai skaitā psihoterapeitiskam atbalstam), recepšu izrakstīšanai, nosūtījumu un izziņu izsniegšanai.

Psihiatriskās konsultācijas dežūrtālruņa mērķis ir veicināt pieejamību sarunai ar psihiatru gan veselības, gan psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu un palīdzības sniegšanas organizatorisku jautājumu risināšanā.

Uz psihiatriskās konsultācijas dežūrtālruni 25428561 var zvanīt darba dienās no plkst. 08:00-16:00. Ja psihiatrs jūsu zvana brīdī runās ar citu klientu un nevarēs uzreiz uz zvanu atbildēt, jums atzvanīs darba laikā.

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs pateicas Veselības Ministrijai un Nacionālajam Veselības Dienestam par sapratni un sadarbību šī tik nepieciešamā pakalpojuma ieviešanā.