7.12.2018. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (RPNC) kapitāldaļu turētājs Veselības ministrija pieņēmusi lēmumu par medicīnas iestādes valdes papildināšanu ar trešo valdes locekli – psihiatri Ivetu Ķieci, un viņas iecelšanu par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju ar šo dienu. RPNC valdē darbu turpinās iepriekšējā priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, inženiere – ekonomiste Irina Starkova un ārsts Imants Rezebergs. Par šo lēmumu šodien tika informēts iestādes kolektīvs.

Kapitāldaļu turētāja Veselības ministrijas pārstāve, valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Daina Mūrmane-Umbraško lēmumu pamatoja ar nepieciešamību turpmāk vairāk stiprināt psihiatrijas jomu. Psihiatrijai plānots palielināt atbalstu 2019. gadā. Šobrīd gan vēl notiek cīņa par solīto mediķu algu palielināšanu arī pēc jaunās valdības izveidošanas. Psihiatrijā plānots mediķu algas palielināt par vairāk nekā 20%, ņemot vērā šis jomas specifiku, tikšot arī stiprināta psihiatru komanda ar lielāku atbalstu  psihologiem, funkcionāliem speciālistiem, sociāliem darbiniekiem. Atbalstīs ambulatorās aprūpes pieejamības palielināšanu un sāks finansēt observācijas gultas slimnīcā, arī atsevišķas psihiatriskās diagnozes papildus tiks iekļautas kompensējamo medikamentu sarakstā. Daina Mūrmane-Umbraško RPNC kolektīvam pateica paldies par uzticīgu darbu daudzu gadu garumā, cerībā, ka plānoto būs iespējams izpildīt.

Jaunā RPNC valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Iveta Ķiece, kura RPNC strādā jau 25 gadus, savā uzrunā atzīmēja, ka piekritusi šim amatam pēc ilgām pārdomām, un aicināja kolektīvu, kuru labi pazīst, saliedēti strādāt komandā. Pēc Rīgas Medicīnas institūta pabeigšanas 1989. gadā un rezidentūras gadiem Iveta Ķiece RPNC sāka strādāt par ārsti, tad kļuva par Psihiatriskās palīdzības ambulatorās nodaļas vadītāju, bet kopš 2004. gada – 18 gadus, strādāja par medicīnas iestādes Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāju.

Īsā sarunā pēc iecelšanas jaunajā amatā Iveta Ķiece kā galvenos darbus minēja nepieciešamību stiprināt pacientu aprūpes kvalitāti, saglabāt esošos un piesaistīt jaunus medicīnas darbiniekus, attīstīt ambulatoro aprūpi, mazinot aizspriedumus. “Mēs kļūsim atvērtāki sabiedrībai”, viņa teica, “un ceram, ka sabiedrība kļūs tolerantāka pret mūsu pacientiem”.