Stacionārā psihiatriskā ārstniecība

Stacionārā ārstniecība nepieciešama, ja ārstēšanu nevar nodrošināt ambulatori. Piemēram, akūtos psihotiskos stāvokļos, pacientiem ar smagām depresijām, kas izpaužas ar pašapdraudējumu (autoagresiju) vai agresiju pret citiem, kā arī citos organiskos centrālās nervu sistēmas saslimšanas gadījumos.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra stacionārs atrodas Rīgā Tvaika ielā 2, LV-1005 un ir lielākais Latvijā. Gada laikā tajā ārstējas  ap 7500 pacientiem.

Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāram ir:

 •  9 akūtās nodaļas;
 •  somatogeriatriskā nodaļa;
 •  atvērto durvju Neirožu un krīžu nodaļa, kas atrodas Veldres ielā 1a, ambulatorajā centrā „Veldre”;
 •  atvērto durvju Subakūto psihotisko stāvokļu nodaļa, kas atrodas Ļermontova ielā 1, ambulatorajā centrā „Pārdaugava”.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa: 67080142  
Apmeklētāju laiks: 11:00 – 13:00 no16:00 – 19:00
Slimnīcas nodaļu izvietojuma plāns: šeit

Nokļūt ārstēties stacionārā var:

 1. ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta vai ārsta palīga nosūtījumu;
 2. ar psihiatra nosūtījumu;
 3. ar pārvedumu no citām slimnīcām;
 4. ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu nosūtījumu;
 5. personas, kurām ar tiesas lēmumu ir noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ārstēšanās psihiatriskajā stacionārā;
 6. personas, kurām jāveic stacionārā tiesu psihiatriskā ekspertīze;
 7. bez nosūtījuma, ierodoties pašam uzņemšanas nodaļā.

Ārstēšanās stacionārā norit pēc ārsta sastādītā plāna. Ārstniecības procesā tiek ievēroti Eiropas standarti un ārstniecības principi.

Pacienti stacionārā ārstējas brīvprātīgi. Gadījumus, kad psihiatrisko palīdzību sniedz bez pacienta piekrišanas, nosaka Ārstniecības likuma 68.pants. Pamatojoties uz to, tiesa izlemj par ārstēšanu pret pacienta gribu. Tie ir šādi gadījumi:

 1. pacients ir draudējis vai draud, centies vai cenšas nodarīt sev vai citai personai miesas bojājumus, vai ir izturējies, vai izturas varmācīgi pret citām personām, un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt  nopietni miesas bojājumi pacientam pašam vai citai personai;
 2. pacients ir izrādījis vai izrāda nespēju rūpēties par sevi vai savā aizbildnībā esošām personām un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt nenovēršama un nopietna personas veselības pasliktināšanās.

Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionārs ietver arī tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļu un piespiedu ārstēšanās centru ar apsardzi, kas atrodas Rīgā Laktas ielā 6, un kurā pacienti tiek ievietoti pēc tiesas lēmuma.

Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra nodaļu diennakts tālruņi:

1. nodaļas tālrunis: 67080177
5. nodaļas tālrunis: 67080199
10. nodaļas tālrunis: 67080184
12. nodaļas tālrunis: 67715129 (atrodas ambulatorā centra „Pārdaugava” telpās Rīgā Ļermantova ielā 1)
13. nodaļas tālrunis: 67080187
14. nodaļas tālrunis: 67080190
15. nodaļas tālrunis: 67080185
16. nodaļas tālrunis: 67080180
17. nodaļas tālrunis: 67080191
18. nodaļas tālrunis: 67080146
20. nodaļas tālrunis: 67819765 (atrodas ambulatorā centra „Veldre” telpās Rīgā Veldres ielā 1a)

Atrašanās vieta kartē

Kā nokļūt?

Var izmantot šādu Rīgas sabiedrisko transportu (virzienā no pilsētas centra):

TRANSPORTSNUMURSPIETURVIETA
Trolejbuss3Psihiatrijas un narkoloģijas centrs
Tramvajs5, 9Duntes iela
Tilta iela
Autobuss49Psihiatrijas un narkoloģijas centrs
2, 11, 24, 48Sarkandaugava
Ekspresbuss 300Sarkandaugava

Sabiedrisko transportlīdzekļu kursēšanas grafiki atrodami SIA “Rīgas satiksme” interneta mājaslapā: www.rigassatiksme.lv