Ambulatoro centru „Pārdaugava” un „Veldre” dienas stacionāri

Kas ir dienas stacionārs?
Dienas stacionārs ir ārstniecības vai diagnostikas pakalpojums pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuru, tā sarežģītības vai laika ietilpības dēļ, nav iespējams veikt ambulatori. Dienas stacionārā ārstniecība un veselības aprūpe tiek nodrošināta ne pilnu diennakti. Ārstēšanai dienas stacionārā nav piemēroti pacienti akūtā psihotiskā stāvoklī, ar augstu pašnāvības risku, ar akūtu somatisku saslimšanu.

Kas nepieciešams, lai iestātos dienas stacionārā?
Lai uzsāktu ārstēšanos dienas stacionārā, ir nepieciešams psihiatra nosūtījums, kurā būtu atspoguļoti iepriekš veikto izmeklējumu rezultāti un līdzšinējā ārstēšana, un personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte. Ģimenes ārsts vai cits speciālists var nosūtīt pie psihiatra ambulatori ar ieteikumu izvērtēt nepieciešamību ārstēšanai dienas stacionārā.

Kā organizēta ārstēšanās dienas stacionārā?
Dienas stacionārs strādā darbdienās no 9:00-15:00. Ārstniecība dienas stacionārā ilgst līdz vienam mēnesim – 22 darba dienas. Nepieciešamības gadījumā ārstēšanās var tikt pagarināta vai pacientam piedāvāta ārstēšanās stacionārā. Dienas stacionārā strādā multiprofesionāla speciālistu komanda, kuru vada psihiatrs. Speciālistu komandā ietilpst klīniskais psihologs, psihoterapeits, ergoterapeits, fizioterapeits, mākslas terapeits, mūzikas terapeits, sociālais darbinieks. Dienas stacionāra medicīnas māsas pacientus koordinē, informē un izveido katra pacienta nedēļas rehabilitācijas nodarbību plānu. Ārstējoties dienas stacionārā, pacientam jāievēro iekšējās kārtības noteikumi.

Kāds ir serviss dienas stacionārā?
Ārstēšanās dienas stacionārā ir bez maksas, taču medikamenti dienas stacionārā netiek izsniegti. Tos pacients lieto patstāvīgi pēc ārsta norādījumiem. Nepieciešamības gadījumā psihiatrs var zāļu terapiju koriģēt, izrakstīt nepieciešamās receptes, – arī kompensējamiem medikamentiem.

Kur zvanīt, lai iestātos dienas stacionārā?