Ambulatorā psihiatriskā ārstniecība

Ambulatorā ārstniecība ietver ārstu – psihiatru konsultācijas un ārstniecību garīgās veselības traucējumu gadījumos bez nepieciešamības ievietot pacientu ārstēšanai slimnīcā.

Psihiatrs ir tiešās pieejamības speciālists, tāpēc, lai to apmeklētu, ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījums nav obligāti nepieciešams, bet tas ir vēlams. Iepriekšējie izmeklējumi un ārstēšana ambulatorajam psihiatram palīdz veiksmīgāk izvērtēt pacienta veselības problēmas un nozīmēt ārstēšanos.

Psihiatra konsultācijas par turpmāk nepieciešamo ārstēšanos ir bez maksas, tas ir valsts apmaksāts pakalpojums.

Uz psihiatra konsultācijām ir iespējams pierakstīties iepriekš, vēršoties reģistratūrā tieši, vai pa tālruni. Ierodoties ambulatorajā nodaļā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte. Konsultācijas tiek sniegtas, neatkarīgi no personas dzīvesvietas.

Mūsu psihiatri pieņem darbdienās no 8:00 – 18:00.

Ambulatoro ārstniecību nodrošina šādas Psihiatriskās palīdzības dienesta struktūrvienības:

Nepieciešamības gadījumā ārsts – psihiatrs nosūta uz psiholoģisko izpēti, nozīmē ārstēšanos dienas stacionārā vai stacionārā. Ir iespējams arī saņemt rekomendācijas par piemērotāko sociālās palīdzības un aprūpes veidu.

Dienas stacionārs ir pieejama un ērta garīgās veselības uzlabošanas iespēja. Ambulatorajiem centriem „Pārdaugava” un „Veldre” ir mūsdienīgi un labi iekārtoti dienas stacionāri. Tie ambulatoro ārstniecību nodrošina darba dienās no 9:00-15:00.

Ārstēšanās procesā tiek ievērota konfidencialitāte. Informācija par pacienta ārstēšanās norisi un slimības vēstures dati netiek sniegti trešajām personām, izņemot Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos, kā arī, pamatojoties uz Ārstniecības likumu un Fizisko personas datu aizsardzības likumu.

Psihiatra mājas vizītes

Pacientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt ārstniecības iestādi, tiek nodrošinātas mājas vizītes. Mājas vizīti var pieteikt pacients pats, pacienta ģimenes loceklis, likumiskais pārstāvis, pacienta pilnvarota persona vai Rīgas Sociālā dienesta iestādes pārstāvis. Mājas vizītes pieteikšanai ir nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums papīra vai elektroniskā formātā un ir jāizpilda šī pieteikuma veidlapa (spiest te).

Mājas vizītes pieteikumus pieņem klātienē – Psihiatriskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas Tvaika 2, G ēkā  darba dienās no 8:00 līdz 16:00. Tālrunis jautājumu vai neskaidrību gadījumos: 67080149 vai 68804788. COVID-19 izplatības ierobežošanai tiek noskaidrota arī konkrētā apmeklējuma epidemioloģiskā situācija.