Psihiatriskā palīdzība

Psihiatriskās palīdzība ir specializēta un augsti kvalificēta profesionālā palīdzība psihisko un uzvedības traucējumu diagnostikā, ārstēšanā, profilaksē un psihiatriskajā rehabilitācijā.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Psihiatriskās palīdzības dienests nodrošina:

  • ambulatoro ārstniecību;
  • stacionāro ārstniecību;
  • tiesu ekspertīzes.

Iveta Ķiece

Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja ir Dr. Iveta Ķiece: 67080157

Psihiatriskās palīdzības dienestā strādā augsti kvalificēti, profesionāli un sertificēti speciālisti.

Ambulatorā ārstniecība ietver ārsta – psihiatra konsultācijas, ieteikumus tālākai rīcībai sava garīgās veselības stāvokļa uzlabošanai. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt intensīvāku ambulatoro ārstniecību dienas stacionārā vai kompleksu un apjomīgu ārstēšanos slimnīcā – stacionārā.

Pacienta ambulatorajā un stacionārajā ārstniecībā tiek ievērota konfidencialitāte.  Ziņas par pacienta ārstēšanās norisi un slimības vēsturi trešajām personām nesniedz, izņemot Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos un pamatojoties uz Ārstniecības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto.

Psihiatriskās palīdzības dienesta struktūrvienības:

  • Ambulatori konsultatīvā nodaļa un stacionārs, Rīgā Tvaika ielā 2
  • Ambulatorais centrs „Pārdaugava” ar dienas stacionāru un atvērto durvju Subakūto psihotisko stāvokļu stacionāro (12.) nodaļu, Rīgā Ļermontova ielā 1.
  • Ambulatorais centrs „Veldre” ar dienas stacionāru un atvērto durvju Depresiju un krīzes stāvokļu stacionāro (20.) nodaļu, Rīgā Veldres ielā 1a.
  • Ambulatorā tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļa Rīgā, Ļermontova ielā 1.
  • Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs, Rīgā Laktas ielā 6.