Psihiatriskā palīdzība

Psihiatriskās palīdzība ir specializēta un augsti kvalificēta profesionālā palīdzība psihisko un uzvedības traucējumu diagnostikā, ārstēšanā, profilaksē un psihiatriskajā rehabilitācijā.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Psihiatriskās palīdzības dienests nodrošina:

  • ambulatoro ārstniecību;
  • stacionāro ārstniecību;
  • tiesu ekspertīzes.

Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja ir dr.Iveta Ķiece 

Psihiatriskās palīdzības dienestā strādā augsti kvalificēti, profesionāli un sertificēti speciālisti.

Ambulatorā ārstniecība ietver ārsta – psihiatra konsultācijas, ieteikumus tālākai rīcībai sava garīgās veselības stāvokļa uzlabošanai. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt intensīvāku ambulatoro ārstniecību dienas stacionārā vai kompleksu un apjomīgu ārstēšanos slimnīcā – stacionārā.

Pacienta ambulatorajā un stacionārajā ārstniecībā tiek ievērota konfidencialitāte.  Ziņas par pacienta ārstēšanās norisi un slimības vēsturi trešajām personām nesniedz, izņemot Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos un pamatojoties uz Ārstniecības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto.

Psihiatriskās palīdzības dienesta struktūrvienības: