Pēc gada prombūtnes – izvietojot trīs stacionāra nodaļas pagaidu telpās citas ēkās, esam atpakaļceļā uz par pašu līdzekļiem atjaunoto un pārbūvēto, 1838. gadā celto, vēsturisko (D) stacionāra māju. Jāatzīmē, ka stacionāra nodaļu fiziskā atgriešanās D jeb stacionāra “pirmajā mājā” ir daļa no lielām pārmaiņām ārstniecības procesa organizēšanā Tvaika ielā.


Ārstniecības procesa reorganizācija būtiski skars gandrīz visas stacionāra nodaļas. Valdes priekšsēdētāja un Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja Iveta Ķiece: “Pacientu stacionēšanas princips tiks pilnībā izmainīts, pacientu stacionēšanas plūsma kļūs izsvērtāka, rūpīgāk sadalot un vienmērīgāk izvietojot pacientus palātās atkarībā no veselības stāvokļa smaguma. Tas mazinās stresu, un tā būs pacientam labdabīgāka ārstniecības procesa norise.  “Pirmajā mājā” 18. nodaļa otrajā stāvā būs mainīgā statusā, jo to iespējams sadalīt vairākās daļās un pielāgot atkarībā no aktuālās situācijas un vajadzībām – šobrīd prioritāri ir Covid-19 pandēmijas un tranzītnodaļas aktuālās vajadzības. Savukārt 13. nodaļa trešajā stāvā būs veidota no 2 blokiem: vienā ārstēsies pacienti, kuriem nepieciešama uzraudzība akūtā stāvokļa dēļ, otrā daļa veidota kā atvērta tipa nodaļa – šādi stacionāra nodaļas reformējam pirmo reizi. Pārkārtots tiks arī vīriešu un sieviešu stacionāro nodaļu izvietojums centrālās (A) ēkas abos (B un C) spārnos.”

“Pārcelšanās šobrīd ir visaktuālākais jautājums, jo izmaiņas skars lielu daļu personāla”,  uzsver Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra virsārstes pienākumu izpildītāja Beāte Šternberga. “Ārstniecības vide mūsu iestādē tiek modernizēta, lai pacienti saņemtu vispusīgu ārstēšanu, aprūpi un rehabilitāciju. Telpas ir plašas, gaišas, durvis atveramas ar čipiem. Nodaļas varēs skaisti iekārtoties. Tās ir ļoti lielas un nozīmīgas pārmaiņas.”

Pacientu ar īpašām vajadzībām iekļūšanai ēkā izbūvēta ērta iebrauktuve, piekļūšanu nodaļām atvieglos jaunais lifts, ēkai ir siltināts arī bēniņu pārsegumus, lai ziemā ap jumta malu neveidotos lāstekas, apdraudot garāmgājējus, ir izremontētas un atjaunotas iekštelpas 1., 2. un 3. stāvā, saviltas jaunas inženierkomunikācijas – sakaru kabeļi, ugunsdzēsības signalizācija, elektrība, apkure. Noslēgumam tuvojas telpu aprīkošana ar mēbelēm un labiekārtošana. Stacionāra “pirmās mājas” atjaunošanā un pārbūvē ieguldīti RPNC pašu līdzekļi vairāk nekā 820 tūkstoši euro apjomā.