• Ambulatorā nodaļa Tvaika ielā 2: 67080112
  • Ambulatorais centrs “Pārdaugava": 67715108
  • Ambulatorais centrs “Veldre”: 67819748

GAD-7 pašnovērtējuma skala

Ģeneralizētas trauksmes skala-7 (Generalized Anxiety Disorder Scale-7 jeb GAD-7) ir brīvpieejas pašnovērtēšanas skala, kas tika izstrādāta, lai novērtētu trauksmes simptomus primārās aprūpes pacientu populācijā.

Pacientu veselības aptauja (PHQ-9)

Viens no pasaulē atzītākajiem un Latvijā validētajiem skrīninga instrumentiem Pacientu veselības aptauja (PHQ–9) (Patient Health Questionnaire–9), kas domāts depresijas simptomu un traucējumu skrīningam, smaguma novērtēšanai un pacientu stāvokļa izvērtēšanai dinamikā.

AUDIT tests

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test – Alkohola lietošanas traucējumu identifikācijas tests) ir Pasaules Veselības organizācijas izstrādāts tests, lai noskaidrotu, vai personas alkohola lietošanas paradumiem ir negatīvas iezīmes.