28.03.2019.Parakstīts iepirkuma līgums ar būvuzņēmēju “LC būve” par RPNC lielākās stacionāra ēkas un administratīvā bloka siltināšanas darbiem projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2” ietvaros. Darbi tiks finansēti galvenokārt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”.

Projektu īstenos ēkā, kuras ekspluatācija uzsākta 1966. gadā, tas ir, pirms 53 gadiem. 2015. gadā šajā ēkā par ERAF līdzekļiem veikts telpu kosmētiskais remonts, kā arī nomainīts ēkas jumts.

Energoefektivitātes projekta īstenošana ļaus samazināt ēkas siltumzudumus par vismaz 30% un šos ietaupītos līdzekļus ieguldīt iestādes attīstībā. Tiks atjaunota arī ēkas apkures sistēma, palielināta ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un tās ekspluatācijas laiks. Pozitīvi izmainīsies ēkas vizuālais izskats – tiks nosegti neizteiksmīgie, baltie silikātķieģeļi, nomainītas ārdurvis un logi, demontētas padomju laika logu drošības restes, bet palātās, kurās tas nepieciešams, ievietos logus ar drošības stiklojumu, kas ir izturīgs un neuzkrītošs.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 600 000,00 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 1 200 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 020 000,00 EUR un valsts budžeta finansējums 180 000,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” finansējums 400 000,00 EUR.