RPNC vēstures un kultūras telpa un pastāvīgā ekspozīcija

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vēstures un kultūras telpu veido teritorija Tvaika ielā 2, kas ir valsts aizsargājams vēstures piemineklis ar pirmsākumiem Krievijas cara Pētera I laikā – Otrais ķeizardārzs un pastāvīgā vēstures ekspozīcija (muzejs), kuru atvēra 14.11.2014. – iestādes 190. jubilejas gadā. Muzejs atrodas Tvaika ielā 2 iestādes senākās ēkas (G ēka) apakšējā stāvā. 21.05.2016. iestādes muzejs pirmo reizi piedalījās „Muzeju nakts 2016” plašajā sabiedriskās publicitātes pasākumā.

RPNC vēstures un kultūras telpa un tās pastāvīgā ekspozīcija ir ārējās publicitātes platforma dialoga veidošanai ar sabiedrību, lai mazinātu aizspriedumus un stigmatizāciju pret psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības jomām, veidotu tolerantu, pozitīvu attieksmi, labāku izpratni un sekmētu savlaicīgu ārstēšanos.

RPNC vēstures un kultūras telpa ir veidošanas procesā. Mēs ceram to izveidot mūsdienīgu, moderni aprīkotu un noderīgu gan medicīnas mācību iestāžu studentiem, kuri praktizējas RPNC, gan arī sabiedrības izglītošanai.

 Aktualitātes

Muzeju nakts RPNC afišas

______________________________________________________________________________________________________

Muzejs apmeklējams darbdienās, sazinoties ar RPNC sabiedrisko attiecību vadītāju Silvu Bendrāti un saskaņojot apmeklējuma laiku, tālrunis: 29278782.

______________________________________________________________________________________________________

Aicinām ar ziedojumu atbalstīt RPNC Attīstības fondu:

RPNC muzeja ekspozīcijas paplašināšanai,

RPNC muzeja materiālu digitilizēšanai,

RPNC pirmajai simtgadei (1824.-1924.) veltītas grāmatas izdošanai.

Rekvizīti: Nodibinājums „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības fonds”
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Reģistrācijas nr.: 40008222722
Konta nr.: LV23UNLA0050021973750
e-pasts: fonds@rpnc.lv