Valde

Valdes reglaments

 Valdes priekšsēdētāja – Sandra Pūce


Valdes loceklis – Ģirts Ansons

Uzvarot Veselības ministrijas izsludinātajā konkursā uz RPNC valdes locekļu vietām, darbu RPNC sāka 15.02.2021. Līdz šim strādājis privātās struktūrās, specializējoties finanšu jomā. Darbu valsts kapitālsabiedrībā uzskata par jaunu izaicinājumu – darbības jomu, kurā, liekot lietā savas zināšanas, meklēs iespējas efektīvāk pārvaldīt uzņēmuma resursus, lai veicinātu kapitāla atdeves pieaugumu. Seko līdzi jaunākajam tehnoloģiju attīstībā. Uzskata, ka ir lietas, ko RPNC var darīt gudrāk.

Darba pieredze

tālrunis: 67080116; e-pasts: girts.ansons@rpnc.lv


Valdes locekle – Agnese Vaļuliene


Valdes locekļu kompetence, apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība

Vadošā amatpersona Kompetence Apmeklētāju pieņemšanas laiks Apmeklētāju pieņemšanas vieta
Valdes priekšsēdētājs
 • veselības aprūpes procesu vadība
 • valsts tiesu ekspertīžu iestādes darbības vadība
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu vadība
 • cilvēkresursu vadība
 • dokumentu vadība un iesniegumu, ziņojumu un sūdzību izskatīšana
 • darbības tiesiskuma un personas datu aizsardzības vadība
 • akreditētas Ķīmiski-toksikoloģiskās medicīnas laboratorijas darbības vadība
Katra mēneša otrā pirmdiena
pēc pieteikuma iepriekšējas saskaņošanas
no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00
Administrācijas ēkas 101. kabinets
Tvaika ielā 2,
Rīgā, LV-1005
Valdes loceklis
 • finanšu resursu un grāmatvedības vadība
 • infrastruktūras attīstības projektu vadība
 • publisko iepirkumu procesu vadība
 • saimnieciskā nodrošinājuma procesu vadība
 • informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu drošas darbības vadība
 • sabiedrisko attiecību vadība
Pēc pieteikuma iepriekšēja saskaņojuma Administrācijas ēkas 101. kabinets
Tvaika ielā 2,
Rīgā, LV-1005

Pieteikšanās kontaktinformācija: pieteikties apmeklējumam, iesniedzot (pēc pieprasījuma – rakstveidā) informāciju par risināmo jautājumu, var katru darbdienu no plkst. 9.00-16.00 pie vecākā lietvedības pārziņa administrācijas ēkas 102. kabinetā, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005; tālr. +371 67080112.