Valde

Valdes reglaments

 Valdes priekšsēdētāja – Sandra Pūce

Sandra Pūce – valdes priekšsēdētāja, pārstāv Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) veselības aprūpes jomu. Pēc uzvaras Veselības ministrijas izsludinātajā konkursā uz vakantajām valdes locekļu vietām darbu RPNC uzsāka 2.05.2022. Ieguvusi ārsta – psihiatra izglītību Latvijas Medicīnas akadēmijā (1994.gadā), kā arī profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, medicīnas un aprūpes iestāžu vadībā biznesa augstskolā “Turība” (2018.gadā). Pēdējos desmit gadus S.Pūce bijusi slimnīcas “Ģintermuiža” virsārste, rezidentu darbu vadītāja. Papildus S.Pūce strādājusi par lektori un mācību materiālu veidotāju Latvijas Ārstu biedrības rīkotās pieaugušo neformālās izglītības programmās, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātē.

tālrunis: 67080111; e-pasts: sandra.puce@rpnc.lv


Valdes loceklis – Ģirts Ansons

Uzvarot Veselības ministrijas izsludinātajā konkursā uz RPNC valdes locekļu vietām, darbu RPNC sāka 15.02.2021. Līdz šim strādājis privātās struktūrās, specializējoties finanšu jomā. Darbu valsts kapitālsabiedrībā uzskata par jaunu izaicinājumu – darbības jomu, kurā, liekot lietā savas zināšanas, meklēs iespējas efektīvāk pārvaldīt uzņēmuma resursus, lai veicinātu kapitāla atdeves pieaugumu. Seko līdzi jaunākajam tehnoloģiju attīstībā. Uzskata, ka ir lietas, ko RPNC var darīt gudrāk.

Darba pieredze

tālrunis: 67080116; e-pasts: girts.ansons@rpnc.lv


Valdes locekle – Agnese Vaļuliene

Agnese Vaļuliene – valdes locekle, pārstāv Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra pārmaiņu vadības jomu. Pēc uzvaras Veselības ministrijas izsludinātajā konkursā uz vakantajām valdes locekļu vietām darbu RPNC uzsāka 2.05.2022. Ieguvusi maģistra grādu Liepājas Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē (2001.gadā), kā arī profesionālo tulka kvalifikāciju Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātē (2007.gadā). Papildus apguvusi tālākizglītības kursus projektu vadībā RISEBA un Rīgas Tehniskajā universitātē. A.Vaļuliene no 2008.gada strādājusi Veselības ministrijā Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktores amatā, savukārt kopš 2018.gada bijusi valsts sekretāres vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos. A.Vaļuliene piedalījās Latvijas sagatavošanā tās prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē – veselības jomas kompetencē, dalībai OECD, kā arī tās prezidēšanai Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerībā. Tāpat A.Vaļulienes vadībā pirmo reizi tika izstrādāta vidēja termiņa stratēģija attiecībā uz Veselības ministrijas kā darba devēja attīstību un attiecīgi personāla politikas ieviešanu, kas vērsta uz Veselības ministrijas – darba devēja kompetenču stiprināšanu.

tālrunis: 67080224; e-pasts: agnese.valuliene@rpnc.lv


Valdes locekļu kompetence, apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība

Vadošā amatpersona Kompetence Apmeklētāju pieņemšanas laiks Apmeklētāju pieņemšanas vieta
Valdes priekšsēdētājs
 • veselības aprūpes procesu vadība
 • valsts tiesu ekspertīžu iestādes darbības vadība
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu vadība
 • cilvēkresursu vadība
 • dokumentu vadība un iesniegumu, ziņojumu un sūdzību izskatīšana
 • darbības tiesiskuma un personas datu aizsardzības vadība
 • akreditētas Ķīmiski-toksikoloģiskās medicīnas laboratorijas darbības vadība
Katra mēneša otrā pirmdiena
pēc pieteikuma iepriekšējas saskaņošanas
no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00
Administrācijas ēkas 101. kabinets
Tvaika ielā 2,
Rīgā, LV-1005
Valdes loceklis
 • finanšu resursu un grāmatvedības vadība
 • infrastruktūras attīstības projektu vadība
 • publisko iepirkumu procesu vadība
 • saimnieciskā nodrošinājuma procesu vadība
 • informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu drošas darbības vadība
 • sabiedrisko attiecību vadība
Pēc pieteikuma iepriekšēja saskaņojuma Administrācijas ēkas 101. kabinets
Tvaika ielā 2,
Rīgā, LV-1005

Pieteikšanās kontaktinformācija: pieteikties apmeklējumam, iesniedzot (pēc pieprasījuma – rakstveidā) informāciju par risināmo jautājumu, var katru darbdienu no plkst. 9.00-16.00 pie vecākā lietvedības pārziņa administrācijas ēkas 102. kabinetā, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005; tālr. +371 67080112.