Valde

Valdes reglaments

Valdes priekšsēdētāja – dr. Iveta  Ķiece

Valdes priekšsēdētāja Iveta Ķiece

Beigusi Rīgas Medicīnas institūtu un ieguvusi ārsta grādu, turpmāk specializējusies psihiatrijā un narkoloģijā, iegūstot abu ārstniecības nozaru ārsta sertifikātu. Ir Latvijas Psihiatru asociācijas (LPA) valdes locekle un LPA sertifikācijas komisijas locekle. Piedalījusies daudzu normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar psihiatriskās palīdzības sniegšanu, strādājot Veselības ministrijas darba grupās. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā (RPNC) strādā no 1989. gada, dažādos amatos ārstniecības procesa vadībā. Kopš 2004. gada vadījusi iestādes Psihiatriskās palīdzības dienestu, praktiski iesaistoties psihiatriskās ārstniecības iespēju modernizēšanā RPNC. Vadījusi praktiskos darbus ambulatoro centru “Veldre” un “Pārdaugava”, jaunā Uzņemšanas kompleksa un mūsdienīgi rekonstruētās 17. psihiatriskās nodaļas telpu aprīkošanā, darbinieku kolektīvu komplektēšanā un darba organizēšanā. Savā darbībā ļoti lielu vērību pievērš pacientu tiesībām, lai personām ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām būtu nodrošinātas visas pilsoņa, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kuras paredz likums.

tālrunis: 67080111; e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv

Valdes loceklis – Ģirts Ansons

tālrunis: 67080116; e-pasts: girts.ansons@rpnc.lv


Valdes locekļu apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība

Vadošā amatpersona Kompetence Apmeklētāju pieņemšanas laiks Apmeklētāju pieņemšanas vieta
Valdes priekšsēdētājs

veselības aprūpes procesu vadība

valsts tiesu ekspertīžu iestādes darbības vadība

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu vadība

cilvēkresursu vadība

dokumentu vadība un iesniegumu, ziņojumu un sūdzību izskatīšana

darbības tiesiskuma un personas datu aizsardzības vadība

akreditētas Ķīmiski-toksikoloģiskās medicīnas laboratorijas darbības vadība

Katra mēneša otrā pirmdiena

pēc pieteikuma iepriekšējas saskaņošanas

no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00

Administrācijas ēkas 101. kabinets

Tvaika ielā 2,

Rīgā, LV-1005

Valdes loceklis

finanšu resursu vadība

attīstības procesu vadība

publisko attiecību vadība

Pēc pieteikuma iepriekšēja saskaņojuma

Administrācijas ēkas 101. kabinets

Tvaika ielā 2,

Rīgā, LV-1005

Pieteikšanās kontaktinformācija: pieteikties apmeklējumam, iesniedzot (pēc pieprasījuma – rakstveidā) informāciju par risināmo jautājumu, var katru darbdienu no plkst. 9.00-16.00 pie vecākā lietvedības pārziņa administrācijas ēkas 102. kabinetā, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005; tālr. +371 67080112.