Valde

Valdes reglaments

Valdes priekšsēdētāja – Sandra Pūce

Sandra Pūce pārstāv Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) veselības aprūpes jomu. Pēc uzvaras Veselības ministrijas izsludinātajā konkursā uz vakantajām valdes locekļu vietām darbu RPNC uzsāka 2.05.2022. Ieguvusi ārsta – psihiatra izglītību Latvijas Medicīnas akadēmijā (1994.gadā), kā arī profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, medicīnas un aprūpes iestāžu vadībā biznesa augstskolā “Turība” (2018.gadā). Pēdējos desmit gadus S. Pūce bijusi slimnīcas “Ģintermuiža” virsārste, rezidentu darbu vadītāja. Papildus S. Pūce strādājusi par lektori un mācību materiālu veidotāju Latvijas Ārstu biedrības rīkotās pieaugušo neformālās izglītības programmās, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātē.

Valdes priekšsēdētājas kompetences:

– veselības aprūpes procesu vadība

– valsts tiesu ekspertīžu iestādes darbības vadība

– ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu vadība

– akreditētas Ķīmiski-toksikoloģiskās medicīnas laboratorijas darbības vadība

– cilvēkresursu vadība

– darbības tiesiskuma un personas datu aizsardzības vadība

– izglītības un pētniecības procesu vadība

–  komunikācijas un klientu apkalpošanas procesu vadība

Dalība citās kapitālsabiedrībās:  Nav

Pilnvaru termiņš:  02.05.2022. – 01.05.2027.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša otrā pirmdiena pēc pieteikuma iepriekšējas saskaņošanas no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00, A ēka, 101. kabinets

Kontakti: tālrunis: 67080122; e-pasts: rpnc@rpnc.lvsandra.puce@rpnc.lv


Valdes loceklis – Ģirts Ansons

Ģirts Ansons, uzvarot Veselības ministrijas izsludinātajā konkursā uz RPNC valdes locekļu vietām, darbu RPNC sāka 15.02.2021. Līdz šim strādājis privātās struktūrās, specializējoties finanšu jomā. Darbu valsts kapitālsabiedrībā uzskata par jaunu izaicinājumu – darbības jomu, kurā, liekot lietā savas zināšanas, meklēs iespējas efektīvāk pārvaldīt uzņēmuma resursus, lai veicinātu kapitāla atdeves pieaugumu. Seko līdzi jaunākajam tehnoloģiju attīstībā. Uzskata, ka ir lietas, ko RPNC var darīt gudrāk.

Darba pieredze

Valdes locekļa kompetences:

– finanšu resursu un grāmatvedības vadība

– infrastruktūras attīstības projektu vadība

– publisko iepirkumu procesu vadība

– saimnieciskā nodrošinājuma procesu vadība

– cilvēkresursu vadība

– darbības tiesiskuma un personas datu aizsardzības vadība

– izglītības un pētniecības procesu vadība

– komunikācijas un klientu apkalpošanas procesu vadība

Dalība citās kapitālsabiedrībās:  Nav

Pilnvaru termiņš: 15.02. 2021.  – 14.02. 2026.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pēc pieteikuma iepriekšējas saskaņošanas

Kontakti: 67080122; e-pasts: girts.ansons@rpnc.lv


Pieteikšanās: pieteikties apmeklējumam var pie Valdes sekretāres, iesniedzot (pēc pieprasījuma – rakstveidā) informāciju par risināmo jautājumu,  no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9.00-16.00  “A” ēkas 102. kabinetā, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005; tālr. +371 67080122.