Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus.

Trauksmes cēlēja pastkastīte atrodas Tvaika ielā 2 Ambulatori – konsultatīvās nodaļas ( G ) ēkā, 1. stāvā.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” iekšējās trauksmes celšanas sistēma

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa