Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra attīstības fonds

Nodibinājums „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības fonds” tika izveidots 2014. gada martā, lai atbalstīti VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (RPNC) attīstību. Fonda dibinātāji ir RPNC ārsti. Fonda darbu vada padome un nodrošina valde. Padomes vadītājs ir dr.E.Tērauds, locekles – dr.I.Landsmane un dr.J.Vrubļevska. Valdes vadītāja ir S.Bendrāte.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, kādreizējā Aleksandra Augstumu iestāde, ir savas nozares senākā iestāde Baltijā, dibināta 1824. gada 21. septembrī. Tai ir vairāk nekā 190 gadus sena vēsture. Lai nodrošinātu dziednīcas darbību, jau tās pirmsākumos tika iedibinātas mecenātisma un ziedošanas tradīcijas, kurās iesaistījušies tā laika bagāti uzņēmēji, zemnieki un inteliģences pārstāvji. Ir zināms, ka viņu vidū bijusi arī pazīstamā mecenātu Vērmaņu ģimene. Dziednīcas pirmais virspārzinis Oto Vilhelms fon Hūns iedibinājis saimnieciskas un kultūras aktivitātes – ir rīkotas pacientu darbu izstādes, koncerti, izsoles, notikušas mecenātu tikšanās.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir pārdzīvojis dažādus laikus, un ir ievērojami izaudzis – iestādes pamatstruktūrās Tvaika ielā 2, Aptiekas ielā 7 un ambulatorajos centros strādā vairāk nekā 900 darbinieku. Darāmā ir ļoti daudz – gan ārstniecības vides modernizēšanā, ārstniecības pakalpojumu pieejamības un efektivitātes paaugstināšanā, cilvēkresursu potenciāla izaugsmē, gan veselīga dzīvesveida popularizēšanā un vēsturiskās pieredzes saglabāšanā.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības fonda svarīgākais uzdevums – palīdzēt mazināt sabiedrības aizspriedumus un arhaiskus stereotipus par psihiatriskās ārstniecības jomu un mainīt RPNC slēgtas, nepieejamas teritorijas tēlu, rosinot nebaidīties savlaicīgi meklēt palīdzību.

Fonda darbības galvenie virzieni, kuriem nepieciešams finansējums, arī ziedotāju atbalsts:

  • Mūsdienīgas ārstniecības vides veidošana, izmantojot skaņas, gaismas, krāsu, taktilās, ergoterapijas u.c. iespējas, un progresīvu ārstniecības metožu atbalstīšana, īpašu uzmanību pievēršot suicidālo pacientu riska grupai;
  • Vides terapijas dārzu koncepcijas īstenošana RPNC teritorijā Tvaika ielā 2 un ambulatorajos centros: „Pārdaugava” un „Veldre”, un ilgstošas sociālās aprūpes centrā „Vecpiebalga”, ārstniecības procesa atbalstam dārzos attīstot sajūtu takas izveidošanu;
  • Darbinieku profesionālās izaugsmes un potenciāla attīstīšana un kolektīva motivācijas tradīciju iedibināšana, mazinot „izdegšanu”;
  • RPNC unikālā vēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana, attīstot RPNC vēstures un kultūras telpu un tās pastāvīgo ekspozīciju kā ilgtspējīgu, atraktīvu platformu komunikācijai, kā arī dialoga un tolerances veidošanai sabiedrībā.

Attīstības fonda rekvizīti:

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības fonds
Reģistrācijas nr. 40008222722
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Konta nr. LV23UNLA0050021973750

Tālrunis: 29278782
e-pasts: fonds@rpnc.lv