Rekvizīti

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005

vienotais reģ. Nr. 50003342481
konts: LV16RIKO0000082489490
Banka: Luminor Bank AS
Bankas kods: RIKOLV2X