Valsts budžeta finansējums

Šajā sadaļā tiek atspoguļots pēdējo 3 gadu laikā saņemtais RPNC psihiatrijas un narkoloģijas dienestu stacionārās un ambulatorās palīdzības valsts budžeta finansējums, kā arī citi valsts budžeta finansējuma ieņēmumi.

Vairāk informācijas par valsts budžeta finansējumu šeit.