Kapitālsabiedrības statūti

Kapitālsabiedrības statūti nosaka sabiedrības komercdarbības veidus, sabiedrības uzbūvi, vadības kompetenci un organizatoriskos jautājumus.

Vairāk informācijas par statūtiem skatīt šeit.