Īpašuma struktūra

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums.

Valsts kapitāla daļu turētājs ir Veselības ministrija.

Dalībnieku sapulces lēmumus pieņem Veselības ministrijas valsts sekretārs.

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” nav līdzdalības citās sabiedrībās.