ERAF aktivitātes

eraf_2019

19.02.2024.   Aktuālā informācija par projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/002 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” aktivitātēm.

“Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība”

Pamatojoties uz starp Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” un Pilnsabiedrību “3A” 24.03.2022. noslēgtā līguma Nr. RPNC/2021/49 “Par multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību” 12.4.punkta nosacījumiem, 2023.gada 27.decembrī, būvdarbi objektā “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība” ir pabeigti.

2024.gada 18.janvārī ir saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, objekts nodots ekspluatācijā.

29.02.2024. notiks jaunā ambulatorā centra atklāšana.

19.02.2024.  Jaunumi projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/002 realizācijā

Aktuālā informācija par 3. un 4. korpusa renovāciju:

Ēku Nr.3 un Nr.4 pārbūves darbi turpinās.

Vispārceltnieciskie darbi – tiek veikta gala apdare un tiek novērsti konstatētie apdares darbu defekti.

Ārējie inženiertīkli – pabeigti lietus kanalizācijas sistēmu būvdarbi, tiks uzsākta teritorijas sakārtošana pēc būvdarbiem.

Iekšējie inženiertīkli – tiek novērstas inženiersistēmu testēšanā konstatētās nepilnības.

Tiek gatavota būvdarbu nodošanai ekspluatācijā nepieciešamā dokumentācija, lai varētu saņemt aktu par ēku pieņemšanu ekspluatācijā.

20.09.2023. Jaunumi projekta aktivitātē “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība” 

 • pabeigti pāļu urbšanas darbi, iebetonēti monolītie pamati, uzbūvēts ēkas karkass.
 • izbūvēts ūdensvada un siltumtrases ievadi ēkā, kanalizācijas izvadi no ēkas.
 • iemontēti PVC logi  un alumīnija vitrīnas.
 • turpinās starpsienu izbūve ēkas abos stāvos. Izbūvēta jumtam tvaika izolācija un siltumizolācija. uzkausēta jumta seguma pirmā kārta. Notiek darbi pie otrās seguma kārtas izbūves un parapetu apdares darbi.
 • pabeigti grīdas siltināšanas, silto grīdu izbūves un betonēšanas darbi.
 • uzsākti iekšējo sienu apdares darbi.
 • notiek fasādes apdares darbi.
 • turpinās darbi pie iekšējās kanalizācijas  un ūdensvada izbūves darbiem.
 • tiek montēti elektrības un vājstrāvu kabeļi, kā arī ventilācijas caurules.
 • notiek darbi pie siltummezgla izbūves un nodošanas Rīgas Siltumam.
 • izbūvēts lietus ūdens rezervuārs un kanalizācijas pieslēgumi pie ārējiem tīkliem.
 • turpinās darbi pie stāvvietu izbūves darbiem. Notiek bruģēšanas un teritorijas apzaļumošanas darbi.
 • tuvākie plānotie darbi ir ielas trotuāra pārbūves darbi.

Foto no celtniecības darbu progresa skatieties te:  20.09.2023. Jaunumi projekta aktivitātē “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība” | Flickr 

20.09.2023.  Jaunumi projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/002 realizācijā

Objektā notiek visu iekšējo inženiertehnisko sistēmu montāža, apdares darbi, fasāžu apdares un stikloto konstrukciju montāžas darbi, ārējo elektroapgādes, ūdens un kanalizācijas tīklu montāža, notiek sagatavošanas darbi labiekārtošanas darbu uzsākšanai. Jumiķu darbi tuvojas noslēgumam.

26.07.2023.  Jaunumi projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/002 realizācijā

Aktuālā informācija par 3. un 4. korpusa renovāciju:

Tiek pabeigta 4.korpusa kāpņu montāža (4.korpusa kāpnes samontētas par 90%, notiek pēdējā laida montāža), darbi pie būvkonstrukcijas sadaļas noslēgušies.

Pabeigti grīdas betonēšanas darbi 3.korpusā, turpinās grīdu konstrukciju izbūves darbi 4.korpusa 2.stāvā un 3.korpusa bēniņos, uz 28.07.2023. plānota grīdu betonēšana 4.korpusa 2.stāvā.

Pabeigti logu montāžas darbi, kā arī jumta izbūves darbi virs esošajām ēkām, darbi turpinās virs jaunpiebūvētām ēku daļām.

Ēkas ir pasargāta no mitruma iekļūšanas telpās.

Uzsākti liftu montāžas darbi 3.korpusā, kā arī šajā korpusā – 1. un 2.stāvā norit telpu sienu apmetuma darbi, paralēli notiek apjomīgi un sarežģīti ārējās inženierkomunikācijas darbi.

Ir saņemts labiekārtošanas izmaiņu projekts, lai minimizētu ar līguma izpildi saistītos riskus, būvnieks plāno sadalīt visu darbu apjomu daļās: cietie segumi un aprīkojums; apzaļumošana; kāpnes; margas, pieaicinot katram darbu veidam atsevišķu apakšuzņēmēju.

Foto skatiet te: Kā notiek RPNC vēsturisko 3. un 4. korpusu renovācija | Flickr

12.07.2023. Jaunumi projekta aktivitātē “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība” 

Foto: RPNC Jumta svētki 12.07.2023. | Flickr

12. jūlijā Tvaika ielā 2, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) jaunceļamais multifunkcionālais Ambulatorais centrs ar simboliskā vainaga pacelšanu virs ēkas nosvinēja savus Jumta svētkus.

RPNC valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce: “Šī diena ir spēka svētki celtniekiem. Un, kā jūs visi redzat, izdarīts ir patiešām daudz. Vēl maija vidū mēs mūrējām pamatos kapsulu ar novēlējumu nākamajām paaudzēm, bet jau šodien paceļam vainagu virs jumta. Un, esot vēl Dziesmusvētku sajūtās, varam citēt – gaismu sauca, gaisma ausa, augšām cēlās Gaismas pils! – šī ir mūsu, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra darbinieku ilgi gaidītā gaismas pils, kas nu jau ir zem jumta! Paldies būvniekiem par paveikto un tiekamies decembrī uz ēkas nodošanu ekspluatācijā!”

Būvuzņēmuma pārstāvis Ēriks Strumpmanis informēja, ka visi būvniecības darbi norit atbilstoši laika grafikam – uzbūvēts jau 95% no ēkas karkasa, uzsākti jumta hidroizolācijas darbi. Ir izbūvēts ūdensvada ievads ēkā, kanalizācijas izvadi no ēkas. Šobrīd būvlaukumā tiek montētas pēdējās pārseguma plātnes ēkas  2.stāvam un parapeta paneļi. Jumtam tiek kausēta tvaika izolācija. Notiek darbi pie elektrības un telekomunikāciju  ievadu  un siltumtrases ievada izbūves ēkā. Uzsākti darbi pie iekšējās zemgrīdas kanalizācijas izbūves un grīdas plātnes siltināšanas. Tuvākie plānotie darbi ir starpsienu karkasu izbūve, logu montāža ēkas 1. stāvā, silto grīdu izbūve un grīdas betonēšanas darbi. Tiks uzsākti arī jumta siltināšanas un hidroizolācijas darbi un iekšējo inženierkomunikāciju izbūves darbi.

15.05.2023. Jaunumi projekta aktivitātē “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība”

15. maijā topošā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) Ambulatorā centra ēkas jaunbūves ( Tvaika ielā 2) pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Foto: RPNC jaunceļamā Ambulatorā centra ēkā iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm | Flickr

10.05.2023. Jaunumi projekta aktivitātē “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība”

Jaunceļamais ambulatorais centrs paceļas virs zemes.

Ar lepnumu varam paziņot, ka ir sākta ēkas dzelzsbetona karkasu izbūve un jau redzami pirmie ēkas apveidi.

Lai līdz tam tiktu, ir pabeigti pāļu urbšanas darbi, iebetonēti 90% režģogi. Šobrīd būvlaukumā tiek montētas dobās pārseguma plātnes ēkas grīdai, uz jau iepriekš ielietiem monolītajiem dzelzsbetona režģogiem. Uzmontēti aptuveni 50% plātņu.  Būvnieki montē 1. stāva sienas paneļus, kolonnas un pārseguma sijas. Uzmontēti aptuveni 25% 1.stāva vertikālo konstrukciju. Izbūvēta ārējā lietus ūdens kanalizācija aptuveni 50%.

Tuvākajos mēnešos turpināsies ēkas dzelzsbetona karkasu izbūve un ārējos tīklus ēkas pieslēgumu izbūve. Kā arī tik sākti zemes darbi auto stāvvietu izbūvei.

Foto galeriju skatieties te: RPNC jaunajam ambulatorajam centram pirmās sienas | Flickr

29.03.2023. Jaunumi projekta aktivitātē “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība”

Sākas RPNC jaunā Ambulatorā centra būvniecība Tvaika ielā 2. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC), Tvaika ielā 2, Lieldienu dārza pļavā sākušies aktīvi celtniecības darbi – te taps jaunais Ambulatorais centrs. Tas būs jau trešais RPNC centrs, kas veicinās ambulatoro psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem un uzlabos ambulatorās aprūpes kvalitāti. 

29.03.2023. Sākas RPNC jaunā Ambulatorā centra būvniecība Tvaika ielā 2 – RPNC

21.12.2022.   Jaunumi projekta aktivitātē “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība”

Saskaņā ar 24.03.2022. noslēgto iepirkuma līgumu par multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšanu un būvniecību, Pilnsabiedrība “3A” (reģistrācijas Nr. 50103670291) ir izstrādājis un ar Pasūtītāju saskaņojis būvprojekta principiālos risinājumus. Būvprojekts minimālā sastāvā ir iesniegts Rīgas domes Attīstības departamentā un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē.

24.11.2022. būvprojekts iesniegts saskaņošanai BIS, paralēli veicot elektroapgādes ārējo tīklu izbūves apjomu projektēšanu.

21.12.2022.  Jaunumi projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/002 realizācijā

Projekta aktivitātes mērķis ir Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” kā ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība, nodrošinot plašāku ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, kā arī nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu psihiatrijā un narkoloģijā.

Jaunajās pārbūvētajās ēkās pēc Projekta aktivitātes realizācijas tiks izvietota duālo diagnožu, ēšanas traucējumu nodaļa,, kā arī realizēta atkarības pacientu ārstēšana, tai skaitā ilgtermiņa farmakoterapijas programma ar metadonu un Minesotas motivācijas programma. Papildus tiks attīstītas telpas arī “Vienas pieturas aģentūra” īstenošanai – atbalsta, saziņas un apmācību centrs pacientiem un viņu tuviniekiem resocializācijas vajadzībām, kas ietver sociālās, psiholoģiskās, izglītības, komunikācijas un nodarbinātības vajadzības, ar iespējām veidot pacientu darbu izstādes, tai skaitā bibliotēka un lasītava pacientiem.

Saskaņā ar 15.08.2022. noslēgto iepirkuma līgumu par būvprojekta “Korpusu Nr. 1, 3, 4, 56 rekonstrukcija, Tvaika ielā 2, Rīgā” 1. kārtas būvdarbiem par kopējo līgumcenu 5 924 010,04 EUR, SIA “TORENSBERG” (reģistrācijas Nr. 40003831936) ir uzsācis un īsteno līgumā paredzētos būvdarbus, kuriem būvuzraudzību nodrošina SIA ”BŪVREM” (reģistrācijas Nr. 40103544686) un autoruzraudzību SIA “NAMS” (reģistrācijas Nr. 40103036167).

21.09.2022. Par projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/002 ietvaros piešķirto papildu finansējumu.

Saskaņā ar 20.12.2016. MK noteikumu Nr.870 28.06.2022. veiktajiem MK noteikumu grozījumiem RPNC piešķirts papildu finansējums (virssaistības) 8 354 100 EUR apmērā. Kā rezultātā projekta ietvaros tiks veikta būvprojekta “Korpusu Nr. 1, 3, 4, 56 rekonstrukcija, Tvaika ielā 2, Rīgā” 1. kārtas būvdarbi – ēkas Nr.3 un Nr.4 pārbūves darbi.

Projekta aktivitātes mērķis ir Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” kā ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība, nodrošinot plašāku ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, kā arī nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu psihiatrijā un narkoloģijā.

Jaunajās pārbūvētajās ēkās pēc Projekta aktivitātes realizācijas tiks izvietota duālo diagnožu, ēšanas traucējumu nodaļa,, kā arī realizēta atkarības pacientu ārstēšana, tai skaitā ilgtermiņa farmakoterapijas programma ar metadonu un Minesotas motivācijas programma. Papildus tiks attīstītas telpas arī “Vienas pieturas aģentūra” īstenošanai – atbalsta, saziņas un apmācību centrs pacientiem un viņu tuviniekiem resocializācijas vajadzībām, kas ietver sociālās, psiholoģiskās, izglītības, komunikācijas un nodarbinātības vajadzības, ar iespējām veidot pacientu darbu izstādes, tai skaitā bibliotēka un lasītava pacientiem.

Saskaņā ar 21.06.2022. Iepirkuma komisijas lēmumu 8. panta pirmās daļas 1. punkta kārtībā (atklāts konkurss), iepirkuma “Būvprojekta “Korpusu Nr. 1, 3, 4, 56 rekonstrukcija, Tvaika ielā 2, Rīgā” 1. kārtas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2022/14, ietvaros iepirkuma līguma tiesības deleģētas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TORENSBERG” (reģistrācijas Nr. 40003831936).

15.08.2022. Noslēgts iepirkuma līgums par būvprojekta “Korpusu Nr. 1, 3, 4, 56 rekonstrukcija, Tvaika ielā 2, Rīgā” 1. kārtas būvdarbiem par kopējo līgumcenu 5 924 010,04 EUR, t.sk., pasūtītāja rezerve 282 095,72 EUR. Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi apņemas pabeigt 12 mēnešu laikā no būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

15.08.2022. Noslēgts iepirkuma līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”BŪVREM” (reģistrācijas Nr. 40103544686) par būvuzraudzības veikšanu būvprojekta “Korpusu Nr. 1, 3, 4, 56 rekonstrukcija, Tvaika ielā 2, Rīgā” 1.kārtas būvdarbiem par kopējo līgumcenu 55 200,00 EUR bez PVN.

22.08.2022. Noslēgts iepirkuma līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NAMS” (reģistrācijas Nr. 40103036167)par autoruzraudzības veikšanu būvprojekta “Korpusu Nr. 1, 3, 4, 56 rekonstrukcija, Tvaika ielā 2, Rīgā” 1.kārtas būvdarbiem par kopējo līgumcenu 15 360,00 EUR bez PVN.

21.06.2022. Par projektu Nr. 9.3.2.0/21/I/002.

24.06.2022. Uzsākti projektēšanas darbi, izsludināti iepirkumi par buzvrojekta ekspertīzes un būvuzraudzības pakalpojumiem.
24.03.2022. noslēgtā līguma ar pilnsabiedrību “3A” par multifunkcionāla ambulatorā centra  projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību ietvaros uzsākta būvprojekta izstrāde, sagatavots un apstiprināts multifunkcionālā ambulatorā centra telpu plāns.Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) būvatļaujas saņemšanai. Paralēli turpinās ēkas projektēšanas darbi.
26.05.2022. izsludināts konkurss par multifunkcionālā ambulatorā centra būvprojekta ekspertīzes veikšanu (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2022/26).
27.05.2022. izsludināts konkurss par multifunkcionālā ambulatorā centra būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2022/27).

24.03.2022. Noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību “3A”

Saskaņā ar 17.02.2022. iepirkuma komisijas lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punkta kārtībā (atklāts konkurss), iepirkuma “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2021/49, ietvaros iepirkuma līguma tiesības deleģētas pilnsabiedrībai “3A” (reģistrācijas Nr. 50103670291).

24.03.2022. noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “3A” par multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību par kopējo līgumcenu 4 949 801,06 EUR, t.sk., pasūtītāja finanšu rezerve 449 981,91 EUR. Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi apņemas pabeigt 20 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

20.12.2021. Saņemti piedāvājumi iepirkumā “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība”.

30.11.2021. iesniegti piedāvājumi Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/002 “Multifunkcionāla ambulatorā centra būvniecība” ietvaros izsludinātā atklātā konkursā “Multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2021/49 ir saņemti trīs piedāvājumi un šobrīd notiek piedāvājumu vērtēšana. Iepirkums tika izsludināts pēc desing&build principa. Rezultātā ar vienu iepirkuma procedūru plānots nopirkt divus pakalpojumus – projektēšanas un būvniecības pakalpojumus.

21.09.2021. Parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par multifunkcionālā ambulatorā centra būvniecību.

20.09.2021. Parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/ 21/I/002 “Multifunkcionāla ambulatorā centra būvniecība” īstenošanu.

Projekts tiks īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” pirmās kārtas otrās apakškārtas ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt RPNC infrastruktūru, lai nodrošinātu esošo funkciju izpildi un turpmāk nodrošinātu pieejamu, vispusīgu un pēctecīgu augsta standarta specializētu garīgās veselības (psihisko un atkarības slimību) ambulatoro aprūpi atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Padomes nostādnēm primārās, sekundārās un terciārās veselības aprūpes jomā. Nodrošinot infrastruktūras attīstību, tiks uzbūvēts multifunkcionāls ambulatorais centrs (Psihiatriskās palīdzības dienesta un Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpe ar dienas stacionāra daļu) Tvaika ielā 2, Rīgā ar telpu izvietojumu vairākos blokos atbilstoši paredzētajām funkcijām:

1.Reģistratūra.

2.Pacientu medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanas telpas.

3.Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpe ar dienas stacionāra daļu.

4.Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpe ar dienas stacionāru.

5.Rehabilitācijas telpas, t.sk., pacientu resocializācijas telpas.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 28 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 6 582 096,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 5 594 782,00 EUR un valsts budžeta finansējums 592 389,00 EUR un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” finansējums 394 925,00 EUR.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēts jauns multifunkcionāls ambulatorais centrs, kas būs ērts lietošanai gan pacientiem, gan darbiniekiem, energoefektīvs, tajā tiks nodrošināta vides pieejamība un tas būs ekonomiski realizējams. Plānotā ēkas platība 2600 m2.02.09.2022.

Par projekta Nr. 4.2.1.2./18/I/030 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” aktivitāšu īstenošanu.

10.06.2022. parakstīts darbu pieņemšanas nodošanas akts pie 02.08.2021. iepirkuma līguma Nr. RPNC/2021/22 par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Tvaika ielā 2, Rīgā. Darbi izpildīti pilnā apjomā, atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto. Būvdarbu laikā tika nodrošināti arī autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumi.

Projekta aktivitātes “Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Tvaika ielā 2 k-6, Rīgā”  ietvaros būvdarbi tuvojas noslēgumam, Darbus plānots pabeigt 2022. gada septembrī.

02.06.2022.

Par projekta Nr. 4.2.1.2./18/I/030 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” aktivitāšu īstenošanu.

Saskaņā ar 17.01.2022. parakstīto vienošanos pie 02.08.2021. iepirkuma līguma Nr. RPNC/2021/22 par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Tvaika ielā 2, Rīgā, 20.05.2022. pabeigti ēkas apkārtnes labiekārtošanas darbi.

Savukārt projekta aktivitātes “Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Tvaika ielā 2 k-6, Rīgā”  ietvaros turpinās uzsāktie būvdarbi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Šobrīd būvdarbi notiek saskaņā ar līgumā noteikto termiņu. Būvdarbu laikā tiek nodrošināti arī autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumi.

02.03.2022.

Par projekta Nr. 4.2.1.2./18/I/030 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” aktivitāšu īstenošanu.

Projekta aktivitātes  “Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Tvaika ielā 2 k-2, Rīgā “ ietvaros būvdarbi, kas saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanu noslēgušies. Nepiemērotu laika apstākļu dēļ pagarināts līguma izpildes termiņš līdz 01.06.2022., lai veiktu apkārtnes labiekārtošanas darbus.

07.01.2022. apstiprināts būvprojekts ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai Tvaika ielā 2 k-6, Rīgā un uzsākti būvdarbi – pabeigti sagatavošanās, demontāžas un grīdu konstrukciju izbūves darbi, uzsākti būvkonstrukciju izbūves, jumta izbūves, logu un durvju nomaiņas, elektroinstalācijas izbūves un starpsienu izbūves darbi.


02.12.2021.

Par projekta Nr. 4.2.1.2./18/I/030 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” aktivitāšu īstenošanu.

Projekta aktivitātes  “Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Tvaika ielā 2 k-2, Rīgā “ ietvaros veiktie būvdarbi tuvojas noslēgumam – veikti cokola nosiltināšanas darbi, nomainītas durvis un logi, sakārtota apkures sistēma, veikti jumta un bēniņu nosiltināšanas pasākumi, kā arī citi ar energoefektivitātes paaugstināšanu saistītie darbi. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2022. gada janvāra beigām.

Savukārt projekta aktivitātes “Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Tvaika ielā 2 k-6, Rīgā “ ietvaros ir izstrādāts būvprojekts, kas šobrīd iesniegts būvvaldē būvprojekta apstiprināšanai.


02.09.2021. Noslēgti līgumi ar  pilnsabiedrību “CES Group” un SIA “LC Būve”

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.1.2./18/I/030 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” ietvaros noslēgti divi līgumi.

Saskaņā ar 13.07.2021. iepirkuma komisijas lēmumu, Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā (atklāta konkursa), iepirkuma “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2 k-2, Rīgā”, identifikācijas Nr. RPNC/2021/22, ietvaros, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir deleģētas SIA “LC būve” (reģistrācijas Nr.40003038782).

Būvuzņēmēja finanšu piedāvājums: piedāvātā līgumcena 224 803,18 EUR, pasūtītāja rezerve 10% 53 862,02 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Saskaņā ar 12.07.2021. iepirkuma komisijas lēmumu, Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā (atklāta konkursa), iepirkuma “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2 k-6, Rīgā”, identifikācijas Nr. RPNC/2021/31, ietvaros, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir deleģētas pilnsabiedrībai “CES Group” (reģistrācijas Nr. 42103102140).

Būvuzņēmēja finanšu piedāvājums: piedāvātā līgumcena 313 163,73 EUR, pasūtītāja rezerve 10% 31 316,37 EUR bez PVN.

Projekts jāīsteno līdz 2023. gada novembrim.

Projekta īstenošana nodrošinās šādu rezultātu sasniegšanu:

1.Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;

2.Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta ietvaros paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 110 kWh/m2 gadā.


06.08.2021. Parakstīti grozījumi līgumā ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2021. gada 5. augustā ir parakstījusi līguma Nr.4.2.1.2/18/I/030 grozījumus Nr.1 par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.1.2/18/I/030 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” īstenošanu (turpmāk – projekta grozījumi).

Projekta grozījumos kopējās projekta izmaksas noteiktas 2 100 451,01 EUR apmērā. Projekta attiecināmās izmaksas 1 600 000,00 EUR, tas skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 360 000,00 EUR un valsts budžeta finansējums 240 000,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” finansējums 500 451,01 EUR.

Projekta ietvaros, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks īstenoti vēl divām ēkām – Tvaika ielā 2 k-2 un Tvaika ielā 2 k-6.

Projekts jāīsteno līdz 2022. gada novembrim.

Projekta īstenošana nodrošinās šādu rezultātu sasniegšanu:

 1. Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;
 2. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta ietvaros paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 110 kWh/m2 gadā.

07.10.2020. Iesniegti grozījumi Centrālā finanšu līgumu aģentūrā

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 2020. gada 11. augustā apstiprinātajiem grozījumiem, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir palielināts pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 1 360 000 euro un valsts budžeta finansējums līdz 240 000 euro. Piešķirtie finanšu līdzekļi ir devuši iespēju papildus ēkai Tvaika ielā 2, arī ēkās Tvaika ielā 2 k-2 un Tvaika ielā 2 k-6 īstenot pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai.

 1. gada 7. oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā tika iesniegti projekta grozījumi, tajos ietverot plānotos pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai ēkās Tvaika ielā 2 k-2 un Tvaika ielā 2 k-6. Plānots, ka būvdarbus uzsāksim 2021. gada vasarā.

29.11.2019. Pabeigta energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā.

Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma ietvaros tika veikta ēkas fasādes siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, cokola siltināšana, iekšējo inženiertīklu atjaunošana un citi atjaunošanas darbi. Veikto būvdarbu rezultātā gaidāms ēkas energoefektivitātes uzlabojums, kā arī būtiski uzlabots ēkas vizuālais izpildījums.

Būvdarbus veica SIA “LC būve”. Būvdarbu laikā tika nodrošināta arī autoruzraudzība un būvuzraudzība.


27.09.2019. Parakstīts līgums par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu.

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir parakstījusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.1.2/18/I/030 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā”.

Projekta īstenošanas ilgums plānots no 2019. gada trešā ceturkšņa līdz 2020. gada otrajam ceturksnim.

Plānotās projekta kopējās izmaksas plānotas 1 411 618,23 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 1 200 000,00 EUR, tas skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 020 000,00 EUR un valsts budžeta finansējums 180 000,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” finansējums 211 618,23 EUR.

Projekta īstenošana nodrošinās šādu rezultātu sasniegšanu:

 1. Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;
 2. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta ietvaros paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 110 kWh/m2 gadā.

21.03.2019. Projekta īstenošana, iepirkuma līguma noslēgšana un būvdarbu realizācija

2019. gada 28. martā tiek plānots parakstīt iepirkuma līgumu ar izvēlēto būvuzņēmēju SIA “LC būve” reģistrācijas Nr.40003038782) par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056) ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir VSIA “”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” slimnīcas ēkas ar kadastra Nr.0100 0196 053 056 Tvaika ielā 2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošajām konstrukcijām, veicot apkures sistēmas atjaunošanu, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanu atbilstoši izstrādātajai apliecinājumu kartei un ēkas energosertifikātam

Lai nodrošinātu 04.01.2018. Ministru kabineta noteikumos Nr.13 “”darbības programmas “”Izaugsme un nodarbinātība”” 4.2.1. speciālā atbalsta mērķa “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”” 4.2.1.2. pasākuma “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” noteiktā specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu, projekta ietvaros tiks veikti šādi būvdarbi:

1. Fasādes siltināšanu plānā apmetuma sistēmā;

2. Logu un ārdurvju nomaiņu, logu drošības restu demontāžu;

3. Cokola siltināšanu un apmales ap ēku atjaunošanu;

4. Iekšējo inženiertīklu atjaunošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiek plānots sasniegt šādu rezultātu:

1. Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;

2. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta ietvaros paredzētajiem būvdarbiem -nepārsniegs 110 kWh/m2 gadā.

3D Logs V1 Smilsu fas 2


11.03.2019. Projekta īstenošana, būvdarbu veicēja izvēle

Saskaņā ar 01.02.2019. iepirkuma komisijas lēmumu, Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā (atklāta konkursa), iepirkuma “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)”, identifikācijas Nr. RPNC/2018/7, ietvaros, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir deleģētas SIA “LC būve” (reģistrācijas Nr.40003038782).

Būvuzņēmēja finanšu piedāvājums: piedāvātā līgumcena 1 077 240,47 EUR, pasūtītāja rezerve 5% 53 862,02 EUR, pavisam kopā ar pasūtītāja rezervi 5% – 1 131 102,49 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Iepirkuma līguma ietvaros paredzētos būvdarbu pakalpojumus plānots finansēt no ERAF finansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas ietvaros, paredzot līdzfinansējuma daļa no valsts finansēto medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Iepriekš minētā iepirkuma ietvaros VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir saņēmusi Veselības ministrijas saskaņojumu un saskaņā ar 08.03.2019. kapitāla daļu turētāja lēmumu – ir atļauts slēgt iepirkuma līgumu ar izvēlēto būvuzņēmēju.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkā ar kadastra Nr.0100 0196 053 056 Tvaika ielā 2, Rīgā ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas ietvaros


02.01.2019. Projekta virzība Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā

Darbības programmas “”Izaugsme un nodarbinātība”” 4.2.1. speciālā atbalsta mērķa “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”” 4.2.1.2. pasākuma “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 12.panta pirmo daļu un trešās daļas 3.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.13, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 31.07.2018. Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza izvērtēšanai projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” (turpmāk – ERAF projekts).

Turpinās iesniegtā projekta izvērtēšana, tiek plānots, ka 2019. gadā tiek parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 600 000,00 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 1 200 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 020 000,00 EUR un valsts budžeta finansējums 180 000,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” finansējums 400 000,00 EUR.