Datu privātuma politika

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir personas datu apstrādes pārzinis. RPNC izstrādātā Privātuma politika nosaka informācijas apjomu, kāds sniedzams fiziskai personai – Datu subjektam: informāciju par datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu un aizsardzību, glabāšanas ilgumu, nosaka personas datu saņēmēju kategorijas, datu subjekta tiesības, datu apstrādes piekrišanas un atsaukšanas tiesības.

Šeit varat iepazīties sīkāk ar mūsu medicīnas iestādes izstrādāto Datu privātuma politika.