Šonedēļ Latvijas psihiatru saime ieguva savu visjaunāko augsta līmeņa profesionāli – savos 33 zīmīgajos gados par zinātnes doktori medicīnā kļuva RPNC ambulatorā centra “Pārdaugava” psihiatre Liene Sīle. Viņa Rīgas Stradiņa universitātē ar izcilību aizstāvēja promocijas darbu, kas veltīts šizofrēnijas sekmīgākai ārstēšanai – “Agrīnās intervences programmas adaptēšana un efektivitātes novērtējums pacientiem ar šizofrēniskā spektra pirmo psihozes epizodi Latgales reģionā”.


Promocijas darba aizstāvēšanas sēdē ne tikai darba galvenais recenzents, psihiatrijas profesors Māris Taube, bet arī pārējie recenzenti Lieni Sīli uzteica par labi paveiktu darbu. Darbs ir aktuāls, tam ir inovatīvs, augsts pētījuma un praktiskā pielietojuma nozīmīgums, un tas ir pirmais tik rūpīgi izstrādāts, drosmīgs, zinātniski pamatots pētījums par komandas darba pielietojumu smagākās psihiskās saslimšanas – šizofrēnijas ārstniecībā. Recenzente Ieva Bite, Latvijas Universitātes asociētā psiholoģijas profesore, uzsvēra, ka pētījums ir tik saprotami un loģiski  izstrādāts, ka to būtu vērts izklāstīt un publicēt ne tikai zinātniskos, bet arī populāros rakstos.

Pētniecības gaitā Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā izveidotā šizofrēnijas intervences programmas komanda var turpināt sekmīgi strādāt šajā izstrādātajā formātā. Tika atzīmēts, ka šādas komandas lietderīgi izveidot arī visās pārējās valsts psihoneiroloģiskajās slimnīcās. Liene Sīle savā pētniecības darbā ir pierādījusi, ka tiem pacientiem, kuri jau ilgstoši ārstējas no šizofrēnijas,  ir 4 reizes biežāka atkārtota stacionēšana, lai ārstētos slimnīcā, salīdzinājumā ar tiem, kuri pirmo reizi atnāk pie  ārsta ar šizofrēnijas saasinājumu un ar viņiem tiek strādāts pēc šizofrēnijas intervences programmas.

Lienes Sīles pētniecības darbībai līdzi sekojusi arī Veselības ministrija un, novērtējot pārliecinoši labo ārstniecības rezultātu šizofrēnijas attīstības sākumstadijā, ieteikums par agrīnās šizofrēnijas intervences programmas ieviešanu un intervences komandu veidošanu jau ir iekļauts jaunajā, topošajā Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plānā 2023.-2025. gadam. Liene Sīle savās atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem uzsvēra, ka šis ir cilvēkiem draudzīgs ārstniecības modelis, bet līdz pirmajiem rezultātiem jāārstējas vismaz 6 mēnešus, un šiem cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts nodarbinātības sfērā, lai labais rezultāts saglabātos, svarīgi arī, vai ir līdzcilvēku izpratne un atbalsts. Viņa ir pateicīga par pētniecības darba atbalstu Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas vadībai un agrīnas intervences komandai, kuru pati izveidoja un aktīvi tajā strādāja.

Ietverot mācīšanos no citu valstu pieredzes un zināšanu uzkrāšanas laiku, darbs tapis 6 gadu laikā, bet tā aktīvās pētniecības fāze turpinājusies 3 gadus. Šajā laikā apņēmību tikt līdz  galam stiprinājis vīrs un vecāki, kuriem Liene Sīle ir pateicīga par to, ka nekad nav lieguši jau bērnībā izpausties visdažādākos talantos – vieglatlētikā, dejošanā, pat animācijas filmiņu veidošanā, fotogrāfijā un vidusskolas gados – eksaktajās zinātnēs. Īpašs paldies tika teikts promocijas darba vadītājam, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājam, profesoram Elmāram Rancānam, kurš vienmēr pratis motivēt nepadoties paguruma brīžos, bet darba finiša taisnē pateicību par atbalstu arī Lienes Sīles pamata darbavietai – Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centram, kura vadības un kolēģu rūpes un iedrošinājums ir bijis nenovērtējams resurss.

“Es varu dot tāpēc, ka arī man ir ļoti daudz dots”, teica Liene Sīle promocijas sēdes noslēgumā. Viņa ieguva visu 9 Promocijas padomes locekļu absolūtu atbalstu. Savukārt RSU Promocijas padomes vadītājs, profesors Aivars Lejnieks rezumēja, ka pēdējos gados Latvijas psihiatrija ir ļoti mainījusies – tā kļuvusi spēcīgāka, modernāka un mūsdienīgāka.