4.02.2019.Saskaņā ar Veselības ministrijas 2018. gadā uzsākto mediķu algu reformu, kas nosaka, ka šajā gadā īstenojams medicīnas darbinieku algu palielināšanas nākamais posms, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (RPNC) prioritāri palielinājis tiešajā ārstniecības procesā iesaistīto medicīnas darbinieku atalgojumu, sākot ar šā gada 1. janvāri, par ko šodien tika informēts mediķu kolektīvs.
Darba sapulcē šodien piedalījās Psihiatrijas un Narkoloģijas dienestu, centru un nodaļu vadītāji, stacionāra virsārstes, galvenās un vecākās māsas, kabinetu vadītāji, rezidentu pārstāvis un RPNC arodbiedrības pārstāvis.

Uz darba sapulci ieradušies vairāk nekā pussimts dažāda līmeņa medicīnas struktūrvienību vadītāju.

RPNC valdes priekšsēdētāja Iveta Ķiece uzrunā kolektīvam atzīmēja: “Stingra budžeta disciplīna iepriekšējos gados, atbildīgs kolektīva darbs un saimnieciska resursu izmantošana RPNC valdei deva iespēju pieņemt lēmumu par mediķu darba samaksas palielināšanu jau no gada pirmā mēneša, patlaban prioritāri atbalstot ārstniecības procesā tieši iesaistītos darbiniekus. Algu palielinājums tiks realizēts atbilstoši Nacionālā veselības dienesta (NVD) sniegtajai informācijai par plānoto finansējumu iestādei šajā gadā. ”

Medicīnas iestādes valde, pieņemot lēmumu, balstījās uz normatīvajos aktos – MK 18.12.2018. noteikumos Nr. 851 “Par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām”, kā arī MK 28.08.2018. noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteikto. Algu palielinājums šobrīd būs 796 darbiniekiem no RPNC 955 darbinieku kolektīva. Par pārējo medicīnas iestādes darbinieku algas palielināšanas iespējām valde lems pēc Valsts budžeta pieņemšanas Saeimā un līgumu noslēgšanas ar NVD par RPNC ārstniecības pakalpojumu valsts finansējuma apjomu.

Valdes locekle Irina Starkova, prezentējot konkrētus skaitļus, atzīmēja, ka 2018. gadā darba samaksai tika novirzīti 75% RPNC budžeta, bet šajā gadā tie būs 78% prognozētā RPNC budžeta. Savukārt valdes loceklis Imants Rezebergs akcentēja ārstniecības personu darba samaksas saikni ar kapitālsabiedrības konkurētspējas pieaugumu, darbinieku ieinteresētības un darba kvalitātes nozīmes palielināšanos darba novērtējumā.