Aktuāla informācija

Uzmanību! RPNC sniedz visus ambulatoros un stacionāros pakalpojumus! Ir atsākti pacientu apmeklējumi stacionāra telpās, izpildot RPNC noteiktās prasības COVID-19 izplatības ierobežošanai:

 • Pacientus iespējams apmeklēt katru dienu no plkst. 11:30 – 12:30 un no 16:00 – 19:00;
 • Vienlaikus pacientus drīkst apmeklēt viena persona;
 • Apmeklējuma laikā telpās obligāti jālieto sejas maska;
 • Apmeklējums atļauts, uzrādot šādus dokumentus:
  • personu apliecinošu dokumentu – eID karti vai pasi;
  • derīgu vakcinācijas sertifikātu drukātā vai digitālā formā vai sertifikātu, kas apliecina, ka persona pārslimojusi Covid-19, vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testu, kas veikts pēdējo 24 stundu laikā

Neskaidrību jautājumos aicinām vērsties telefoniski pie nodaļas vadītāja, stacionāra virsārsta – psihiatrija: 67080203, narkoloģija: 67080148, kā arī rakstiski e-pastā rpnc@rpnc.lv.


Aicinām pierakstīties uz ambulatorajām konsultācijām un dienas stacionāriem! Reģistratūras strādā no 8:00 – 16:00

Psihiatrijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080147
Narkoloģijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080193, Aptiekas ielā 1 k-8
Ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Veldre”, tālr.: 67819748
Ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Pārdaugava”, tālr.: 67715108

 • Pēc iepriekšēja pieraksta vienu reizi nedēļā notiek pirmstermiņa veselības pārbaudes, tālrunis: 67080137.
 • Pieejami maksas pakalpojumi: pēc iepriekšēja pieraksta izsniedzam speciālistu atzinumus pirmdienās un ceturtdienās, kā arī izsniedzam izziņas no RPNC medicīniskās datu bāzes, par izziņas saņemšanas laiku, iepriekš sazinoties. Tālruņi saziņai(8:00-16:00): 67080155 (psihiatrija); 67080193 (narkoloģija).
 • Pieejama Minesotas programma, kā arī maksas pakalpojumi Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā.
 • Tiek nodrošinātas ambulatorās tiesu psihiatriskās un tiesu psiholoģiskās ekspertīzes.
 • Pieejama Personības izaugsmes sociālpsiholoģisko treniņu programma ambulatorajā centrā “Veldre”.
 • Pieņemam pieteikumus psihiatra mājas vizītēm darbdienās no 8:00 – 15:00, tālrunis saziņai: 67080149, 68804788. Pieteikums ir iesniedzams klātienē Aptiekas ielā 1 (G māja) 3. vai 4. kabinetā, pievienojot tam ģimenes ārsta nosūtījumu papīra vai elektroniskā formātā. Mājas vizītes notiek vienu reizi nedēļā.

Informācija par Covid-19

Uz kādiem jautājumiem atbildēs?
TālrunisKad var zvanīt?
Vienotais bezmaksas informatīvais tālrunis 834524/7
SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslimšanu ar
Covid-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu
67387661Darba dienās: 9.00-16.00
Pieteikšanās vakcīnai pret Covid-198989Darba dienās: 8.00 -20.00
Brīvdienās: 9.00-18.00

Slimību un profilakses kontroles centrs

Veselības ministrija


 • RPNC uzziņu tālrunis: 67080112 (no 8:00 – 16:00)
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa, strādā diennakti: 67080142
 • ANPREN (Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa), strādā diennakti: 67080249
 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113
 • Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums: 112
 • Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis: 66016001
 • Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”: 67222922
 • Konsultācijas smēķēšanas atmešanā: 67037333

Uzmanību! Lai nodrošinātu labāku pakalpojumu pieejamību, esam piesaistījuši mobilo sakaru operatoru LMT, kurš nodrošinās zemas izmaksas, zvanot no mobilajiem tālruņiem uz RPNC Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu: 67080142 (LMT fiksētais), Psihiatriskās palīdzības Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūru: 67080147 (LMT fiksētais) un Narkoloģiskās palīdzības Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūru: 67080193 (LMT fiksētais) Tvaika ielā; reģistratūru a/c „Veldre”: 67819748 (LMT fiksētais) un reģistratūru a/c „Pārdaugava”: 67715108 (LMT fiksētais).
RPNC telekomunikāciju sakarus nodrošina operators „CSC Telekom” ar sadarbības partneri „Fixed Line”, tāpēc zvans uz RPNC fiksētajiem numuriem ir par zvanītāja izmantotā operatora noteikto samaksu!
Lai noskaidrotu, kāda ir maksa par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora! Atvainojamies, ka tas sagādā neērtības!