Aktuāla informācija

COVID-19 aktualitātes

Informācija par vakcināciju pret COVID-19
Kā darbojas vakcīnas?
Vakcinējies un pasargā sevi!
Krievu valodā – Vakcinējies un pasargā sevi!
Aicinājums senioriem vakcinēties
Uzmanīties no viltotām COVID-19 vakcīnām!
Drošība, iegādājoties zāles
Infografika – Zini, ko tu lieto!

Uzmanību! RPNC sniedz visus ambulatoros un stacionāros pakalpojumus! Ir atsākti pacientu apmeklējumi stacionāra telpās, izpildot RPNC noteiktas prasības COVID-19 izplatības ierobežošanai:

 • Pacientus iespējams apmeklēt katru dienu no 11:30 – 12:30 un no 16:00 – 19:00
 • Vienlaikus pacientus drīkst apmeklēt viena persona;
 • Apmeklējuma laikā telpās obligāti jālieto sejas maska;
 • Apmeklējums atļauts, uzrādot šādus dokumentus:
  • personu apliecinošu dokumentu – ID karti vai pasi;
  • derīgu vakcinācijas sertifikātu drukātā vai digitālā formā vai sertifikātu, kas apliecina, ka persona pārslimojusi Covid-19, vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testu, kas veikts pēdējo 24 stundu laikā!

Neskaidrību jautājumos aicinām vērsties telefoniski pie nodaļas vadītāja, stacionāra virsārsta – psihiatrija: 67080203, narkoloģija: 67080148, kā arī rakstiski e-pastā rpnc@rpnc.lv.


Aicinām pierakstīties uz ambulatorajām konsultācijām un dienas stacionāriem! Reģistratūras strādā no 8:00 – 16:00

Psihiatrijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080147

Narkoloģijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080193, Aptiekas ielā 1 k-8

Ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Veldre”, tālr.: 67819748

Ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Pārdaugava”, tālr.: 67715108

 • Pēc iepriekšēja pieraksta vienu reizi nedēļā notiek pirmstermiņa veselības pārbaudes, tālrunis: 67080137.
 • Pieejami maksas pakalpojumi: pēc iepriekšēja pieraksta izsniedzam speciālistu atzinumus pirmdienās un ceturtdienās, kā arī izsniedzam izziņas no RPNC medicīniskās datu bāzes, par izziņas saņemšanas laiku, iepriekš sazinoties. Tālruņi saziņai(8:00-16:00): 67080155 (psihiatrija); 67080193 (narkoloģija).
 • Pieejama Minesotas programma, kā arī maksas pakalpojumi Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā.
 • Ir nodrošinātas ambulatorās tiesu psihiatriskās un tiesu psiholoģiskās ekspertīzes.
 • Pieejama Personības izaugsmes sociālpsiholoģisko treniņu programma ambulatorajā centrā “Veldre”.
 • Mājas vizītes ir atceltas. Tās organizējamas īpašos gadījumos ar psihiatrijas Ambulatori konsultatīvās nodaļas vadītāja atļauju, izvērtējot visus apstākļus. Tālrunis saziņai: 67080149, 68804788.

Mūsu medicīnas iestādē joprojām tiek stingri ievēroti karantīnas noteikumi stacionāra nodaļās!
Pieņemam sūtījumus pacientiem, bet tikšanās ar pacientiem klātienē joprojām nav atļauta, izņemot īpašus gadījumus, saistītus ar būtiskām izmaiņām pacienta veselības stāvoklī, – ar nodaļas vadītāja vai stacionāra virsārsta atļauju.
Lūdzam respektēt mūsu iestādē noteikto kārtību un izturēties ar izpratni, lai Jūsu tuviniekus pasargātu no saslimšanas!
Neskaidrību jautājumos aicinām vērsties telefoniski pie nodaļas vadītāja, stacionāra virsārsta – psihiatrija: 67080203, narkoloģija: 67080148, kā arī rakstiski e-pastā rpnc@rpnc.lv.


Kur vērsties saistībā ar COVID-19 jautājumiem

8303 valsts apmaksāta COVID-19 testa saņemšana

8345 diennakts bezmaksas tālrunis COVID-19 aktuālo jautājumu noskaidrošanai

67387661 Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) iedzīvotāju zvanu centrs

66016001ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

80001234 Nacionālā veselības dienesta (NVD) informatīvais tālrunis
 • RPNC uzziņu tālrunis: 67080112 (no 8:00 – 16:00)

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa, strādā diennakti: 67080142

 • ANPREN (Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa), strādā diennakti: 67080249

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113

 • Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums: 112

 • Ģimenes ārstu konsultācijas: 66016001

 • Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”: 67222922

 • Konsultācijas smēķēšanas atmešanā: 67037333


Uzmanību! Lai nodrošinātu labāku pakalpojumu pieejamību, esam piesaistījuši mobilo sakaru operatoru LMT, kurš nodrošinās zemas izmaksas, zvanot no mobilajiem tālruņiem uz RPNC Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu: 67080142 (LMT fiksētais), Psihiatriskās palīdzības Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūru: 67080147 (LMT fiksētais) un Narkoloģiskās palīdzības Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūru: 67080193 (LMT fiksētais) Tvaika ielā; reģistratūru a/c „Veldre”: 67819748 (LMT fiksētais) un reģistratūru a/c „Pārdaugava”: 67715108 (LMT fiksētais).
Pārējos RPNC telekomunikāciju sakarus nodrošina piesaistītais operators „CSC Telekom” ar savu sadarbības partneri „Fixed Line”, kuru kompetencē ir arī noteikt zvana tarifus apkalpotā telekomunikāciju tīkla lietotājiem, tāpēc zvans no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz RPNC fiksētajiem numuriem ir par viņu noteikto samaksu!
Lai noskaidrotu, kāda ir maksa par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora! Atvainojamies, ka tas sagādā neērtības!