Ir veikta aptauja par pacientu apmierinātību ar ārstniecības iestādes sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 2020. gadā. Aptauja notiek pastāvīgā monitoringa ietvaros reizi gadā, lai iestādes rīcībā būtu aktuālākā informācija par pacientu viedokli, kas balstīts personīgā pieredzē, izmatojot RPNC pakalpojumus. Aptaujā tiek izmantota anketa, kuru izstrādājuši speciālisti Norvēģijā, bet ar Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras atbalstu tā adaptēta Latvijā.

Aptaujā piedalījās 593 pacienti, atbildot uz 21 jautājumu. Viņiem tika piedāvāta brīvprātīga dalība aptaujā dienu pirms izrakstīšanās no stacionāra vai izrakstīšanās dienā, informējot pacientu par aptaujas mērķi un konfidencialitātes nodrošināšanu.

Apkopotie rezultāti liecina, ka gandrīz 80% aptaujāto apmierināti ar to, kāda ir bijusi viņu sagaidīšana slimnīcā, bijis pietiekami daudz laika sarunai ar mediķiem, personālu, pareizi izprasta viņu situācija un ārstēšana bijusi atbilstoša tai, ir apmierinājusi slimnīcas ēdiena kvalitāte,  slimnīcā saņemtā palīdzība un ārstēšana viņiem ir palīdzējusi uzlabot spēju tikt galā ar savām psihiskās veselības problēmām un noticēt, ka pēc izrakstīšanās no stacionāra viņu dzīves kvalitāte var uzlaboties. Augsts bijis arī apmierinātības līmenis par mediķu, personāla sadarbību ar pacientu tuviniekiem, sniegtās informācijas apjomu par konkrētajam pacientam pieejamajiem ārstēšanas veidiem, nodrošināto privātumu un nozīmētās ārstniecības pareizību. Atbildot uz jautājumu – vai kopumā palīdzība un ārstēšana, kuru saņēmāt iestādē, bija apmierinoša? – saņemts augsts novērtējums – 84%, bet ar 85% apstiprinājumu atzīmēts, ka pacienti jūtas droši, atrodoties mūsu slimnīcā.

Savukārt pacientu komentāros visbiežākie bijuši ieteikumi uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas mūsu ārstniecības iestādē un izteikta atzinība konkrētiem ārstniecības procesā iesaistītiem darbiniekiem.