Informācija, par vides pieejamību un iespēju saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa ar diagnostikas bloku  – Tvaika iela 2 k-4, Rīgā (U ēka)

 • Jauna ēka ar nodrošinātu ērtu piekļuvi personām ratiņkrēslā un funkcionāliem traucējumiem visām ēkas daļām – pacientu uzņemšanai, diagnostikas daļai, narkoloģijas stacionāra palātām, Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļai (ANPREN). Nokļūšana diagnostikas kabinetos pie speciālistiem 2. stāvā – ar liftu.

Administratīvā māja – Tvaika iela 2

Iekļūšanai A ēkā pa centrālajām durvīm ir uzbrauktuve personām ratiņkrēslā un funkcionāliem traucējumiem. No šejienes iespējams nokļūt pirmā stāva nodaļās, kuras atrodas līdzās esošajās B un C ēkās.

Nokļūšanu 2. un 3. stāva nodaļās B un C ēkās tiek nodrošināta ar mobilo pacēlāju.

Ambulatori konsultatīvā nodaļa Psihiatriskās un Narkoloģiskās palīdzības dienestiem – Tvaika iela 2 k-8, Rīgā (G ēka)

 • Ir uzbrauktuve personām ratiņkrēslā  un funkcionāliem traucējumiem piekļūšanai ārdurvīm, kurām līdzās ir ērti aizsniedzama zvana poga. Uz zvanu ierodas apsargs un pavada personu līdz uzgaidāmai telpai.
 • Reģistrators vai medicīnas māsa nepieciešamības gadījumā organizē speciālista konsultāciju un aprūpi 1. stāvā.

Ilgtermiņa farmakoterapijas programmas (metadona) kabinets, Tvaika iela 2 k-9, Rīgā (H ēka)

 • Ieeja ēkā ir no Aptiekas ielas. Iekļūšana ēkas 1. stāvā personām ar funkcionāliem traucējumiem ratiņkrēslā, ar bērnu ratiņiem iespējama, izmantojot ērtā augstumā novietotu zvana pogu. Tālākai nokļūšanai pa pakāpieniem uz leju tiek uzliktas pārvietojamās sliedes. Iekļūšanu kabinetā organizē medicīnas māsa vai sociālais darbinieks.

Stacionāra 17. nodaļa, Tvaika iela 2 k-13, Rīgā (E ēka)

 • Renovēta ēka ar ērtu uzbrauktuvi personām ar funkcionāliem traucējumiem un atbilstošām pārvietošanās platībām pilnvērtīgai garīgās veselības aprūpei. Iekļūšana ēkā, izmantojot zvanu pie ārdurvīm ērti sasniedzamā augstumā, nokļūšanai ēkas 2. stāvā ir lifts.
 • Uz kāpņu margām un liftā ir informācija neredzīgiem pacientiem braila rakstā.

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs – Laktas iela 6, Rīga

 • Ieejas pacientu un ekspertējamo ēkās aprīkotas ar uzbrauktuvi. Nokļūšanai ēku stāvos ir lifts

Ambulatorais centrs „Veldre” ar dienas stacionāru un stacionāra nodaļu – Veldres iela 1a, Rīga (Jugla)

 • Pie ambulatorā centra galvenās ieejas ir uzbrauktuve. Speciālistu konsultācijas un aprūpe personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek organizētas 1. stāvā.
 • Nokļūšana stacionāra nodaļā – pa to pašu uzbrauktuvi. Pacienti ar funkcionāliem traucējumiem tiek izvietoti stacionāra palātās 1. stāvā.

Ambulatorais centrs „Pārdaugava” ar dienas stacionāru un stacionāra nodaļu – Ļermontova iela 1, Rīga (Āgenskalns)

 • Jaunajai ēkai Tempļa ielā 9, kurā atrodas ambulatorā nodaļa un stacionāra nodaļa, ir ērta piekļūšana no ārpuses. Šeit pat apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināta arī dienas stacionāra aprūpe. Ir lifts nokļūšanai kabinetos un palātās 2. stāvā un pagrabstāvā.

Ilgtermiņa sociālās aprūpes centrs “Vecpiebalga”, Greiveri, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads

 • Iekļūšanu ēkā, kurā izmitināti klienti, nodrošina uzbrauktuve ēkas pagalma pusē.