Informācija par vides pieejamību un iespēju saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa ar diagnostikas bloku  – Tvaika iela 2, Rīgā (U ēka)

 • Ēka ar nodrošinātu ērtu piekļuvi personām ratiņkrēslā un funkcionāliem traucējumiem visām ēkas daļām – pacientu uzņemšanai, diagnostikas daļai, narkoloģijas stacionāra palātām, Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļai (ANPREN). Nokļūšana diagnostikas kabinetos pie speciālistiem 2. stāvā – ar liftu.

Ambulatorais centrs  Psihiatriskās un Narkoloģiskās palīdzības dienestiem – Tvaika iela 2, Rīgā 

 • Ēka ar nodrošinātu ērtu piekļuvi personām ratiņkrēslā un funkcionāliem traucējumiem visām ēkas daļām.
 • Reģistratūrā ir pazeminātais reģistatūras lodziņš tieši personām ratiņkrēslā.
 • Nokļūšanai ēkas otrajā stāvā ir plašs lifts.
 • Uz kāpņu margām un liftā ir informācija neredzīgiem pacientiem braila rakstā.
 • Katrā ēkas stāvā ir tualetes  ar piemērotu palīgaprīkojumu personām ar kustību traucējumiem.

Administratīvā ēka  (A ēka) – Tvaika iela 2

Iekļūšanai A ēkā pa centrālajām durvīm ir uzbrauktuve personām ratiņkrēslā un funkcionāliem traucējumiem. No šejienes iespējams nokļūt pirmā stāva nodaļās, kuras atrodas līdzās esošajās B un C ēkās.

Nokļūšanu 2. un 3. stāva nodaļās B un C ēkās tiek nodrošināta ar mobilo pacēlāju.

Stacionāra 17. nodaļa, Tvaika iela 2, Rīgā (E ēka)

 • Renovēta ēka ar ērtu uzbrauktuvi personām ar funkcionāliem traucējumiem un atbilstošām pārvietošanās platībām pilnvērtīgai psihiskās veselības aprūpei. Iekļūšana ēkā, izmantojot zvanu pie ārdurvīm ērti sasniedzamā augstumā, nokļūšanai ēkas 2. stāvā ir lifts.
 • Uz kāpņu margām un liftā ir informācija neredzīgiem pacientiem braila rakstā.

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs – Laktas iela 6, Rīga

 • Ieejas pacientu un ekspertējamo ēkās aprīkotas ar uzbrauktuvi. Nokļūšanai ēku stāvos ir lifts.

Ambulatorais centrs „Veldre” ar dienas stacionāru un stacionāra nodaļu – Veldres iela 1a, Rīga (Jugla)

 • Pie ambulatorā centra galvenās ieejas ir uzbrauktuve. Speciālistu konsultācijas un aprūpe personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek organizētas 1. stāvā.
 • Nokļūšana stacionāra nodaļā – pa to pašu uzbrauktuvi. Pacienti ar funkcionāliem traucējumiem tiek izvietoti stacionāra palātās 1. stāvā.

Ambulatorais centrs „Pārdaugava” ar dienas stacionāru un stacionāra nodaļu – Ļermontova iela 1, Rīga (Āgenskalns)

 • Jaunajai ēkai Ļermontova ielā 1 (iebraukšana ar automašīnu no Tempļa ielas 9), kurā atrodas ambulatorā nodaļa un stacionāra nodaļa, ir ērta piekļūšana no ārpuses. Šeit pat apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināta arī dienas stacionāra aprūpe. Ir lifts nokļūšanai kabinetos un palātās 2. stāvā un pagrabstāvā.

Ilgtermiņa sociālās aprūpes centrs “Vecpiebalga”, Greiveri, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads

 • Iekļūšanu ēkā, kurā izmitināti klienti, nodrošina uzbrauktuve ēkas pagalma pusē.