Šeit jūs varat noskatīties tos seminārus, kuri notika tiešsaistē. Pārējie semināri notika klātienē.

16. marts.  Cikla 1. seminārs “Psihiatriskā stigma un “iecementētie” aizspriedumi”.

Lektore RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas vadītāja, narkoloģe – psihiatre Inga Landsmane.

25. maijs. Cikla 4. seminārs “Cieņa, kas sakņojas zināšanās: jautājumi apkalpošanas nozaru uzņēmumiem”.

Semināru vadīja zinātņu doktors Mārtiņš Daugulis, sociālantropologa perspektīvā apkopojot tiesiskos un komunikatīvos aspektus, caur pacienta ceļa perspektīvu. M.Daugulis ir Latvijas Antropologu biedrības valdes loceklis, Rīgas Stradiņa universitātes docents un strādā ar pacientu ceļa jautājumiem veselības aprūpē kā eksperts kopš 2020.gada, veidojot rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem un ieviesējiem.

16. augusts. Cikla 5. seminārs “Dvēseli dziedinoša ainava stresainā vidē – kur to rast?

Lektore- ainavu arhitektu darbnīcas “ALPS” vadošā ainavu arhitekte Ilze Rukšāne.

Ilze Rukšāne par semināru: Kopš 2020. gada, kad pasauli satricināja Covid–19 pandēmija un brīža, kad Krievija uzsāka necilvēcīgu karu pret neatkarīgu Ukrainas valsti, mēs ikviens, lai gan pie daudz kā jau pieraduši, atrodamies pastiprināta stresa, trauksmes un izdegšanas riska apstākļos. Jau vairāk nekā 15 gadus strādājot par ainavu arhitekti, esmu pārliecinājusies, ka saikne ar dabu dod spēku un var palīdzēt šādu spriedzi izturēt. Seminārā akcentēšu to, kas ir svarīgi un ir noderīgi zināt psihiskās un fiziskās veselības stiprināšanā un labsajūtas saglabāšanā. Meklējot atbildi uz jautājumu, kas ir dziedinoša ainava, kur to rast, vai, kā to veidot, atgādināšu par procesu cikliskuma ietekmi ne tikai dabā, bet arī mūsos pašos, atklāšu mazāk zināmu, efektīvu dabas terapiju pozitīvo noslēpumu – aizvien populārākas kļūst dārzkopības un meža terapijas, kas ir atgriešanās pie “saknēm” un var palīdzēt rast mieru un harmoniju, dod enerģiju un atver mūs jaunam radošumam. Pastāstīšu, kā dziedinošas ainavas meklējumos par vides terapijas Saulgriežu dārzu tiek pārveidota Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 7,6 hektārus plašā teritorija, kā arī padalīšos ar savu pieredzi fiziska un garīga spēka stiprināšanā.”

26. septembris cikla 8.  Seminārs “Veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju”

Lektore: RPNC Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, psihiatre Liene Sīle

Seminārs par šizofrēniju veidots, lai vairāk atbalstītu pacientu piederīgos un tuvākos cilvēkus, jo psihiska saslimšana būtiski maina arī līdzcilvēku dzīvi.

Liene Sīle: “Turpinot tēmu par šizofrēniju, šajā tiešsaistes lekcijā uzsvērsim papildus nepieciešamo sekmīgai sadarbībai starp pacientu, viņa ģimeni un psihiatru. Mēģināsim arī ieskicēt iespējas pacientu ar šizofrēniju ikdienas dzīves organizēšanā, kā arī palīdzību un rīcību krīzes situācijās. Stāstīsim arī par to, kā sadzīvojot ar tuvinieka slimību, organizēt savu dzīvi, kā atpūsties un pašam neizdegt.”

26. oktobris cikla 9.  Seminārs “”Demences riski, profilakse un atbalsta iespējas”.

Lektors: RPNC Ambulatorā centra “Veldre” vadītājs, psihiatrs, profesors Māris Taube.

“Pašu slimības gaitu nevar kontrolēt, ar to ir jāsamierinās, jo slimnieka personības izmaiņas rada slimība, tās nav atkarīgas no cilvēka paša”, atzīmē profesors Māris Taube. “Visgrūtāk ir redzēt, kā ar vislielāko mīlestību un iejūtību rūpējoties par tuvinieku, aprūpētāji paši iet postā. Šajā situācijā nekautrējoties ir jāpieņem atbalsts no citiem – tuviniekiem, draugiem, atbalsta organizācijām un institūcijām, kuru piedāvātie pakalpojumi kļūst aizvien kvalitatīvāki. Vienatnē būs par grūtu tikt galā ar slimības izmainīto tuvinieka uzvedību un visiem nepieciešamajiem aprūpes darbiem, bet dzīve turpinās… Savā lekcijā pievērsīšos arī ļoti svarīgajiem demences psihosociālās ārstēšanas principiem un uz pierādījumiem balstītām nefarmakoloģiskām intervencēm slimnieka stāvokļa uzlabošanai.”

RPNC informatīvi izglītojošo semināru cikls “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana” – par psihiskās veselības aspektiem saskarsmes problēmsituācijās, kas nereti izvēršanas neiecietībā un diskriminācijā zināšanu trūkuma, aizspriedumu un psihiatriskās stigmatizācijas dēļ.

Semināru ciklu “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana” organizē RPNC Attīstības fonds, tas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.