Normatīvie akti

Savā darbībā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs balstās uz konkrētiem normatīvajiem aktiem. Svarīgākie normatīvie akti, kas regulē mūsu darbību, ir šādi: