Kā rīkoties krīzes situācijā

Krīzi raksturo stāvoklis, kas tiek piedzīvots saistībā ar kādu kritisku dzīves notikumu, piemēram, tuvinieka zaudējumu, laulības šķiršanu, smagu slimības diagnozi, esot vardarbības upurim vai aculieciniekam, zaudējot darbu, kā arī citas situācijas, kuras tiek uztvertas kā nepārvaramas, ārkārtējas – cilvēks nejūt sevī pietiekami daudz spēka un nesaredz iespējas, kā tās pārvarēt. Krīzi var piedzīvot pēkšņi, vai ilgstoši atrodoties sev nelabvēlīgos, traumatiskos apstākļos.

Meklēt palīdzību

112 Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs
113 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
116123 Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”
67378539 Centrs MARTA

Rīkoties pašam

Ierasties Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā, kur tiks sniegta situācijai atbilstoša, bezmaksas profesionāla palīdzība.

Uzņemšanas nodaļa atrodas Rīgā, Tvaika ielā 2 – korpuss 4 (U māja) un strādā visu diennakti, tālrunis: 67080142.

UZŅEMŠANAS NODAĻA

Citas iespējas saņemt palīdzību

Bezmaksas palīdzība krīzes situācijā

Rīgas pašvaldības krīzes centra pakalpojums