Kā rīkoties krīzes situācijā

Krīzi raksturo stāvoklis, kas tiek piedzīvots saistībā ar kādu kritisku dzīves notikumu, piemēram, tuvinieka zaudējumu, laulības šķiršanu, smagu slimības diagnozi, esot vardarbības upurim vai aculieciniekam, zaudējot darbu, kā arī citas situācijas, kuras tiek uztvertas kā nepārvaramas, ārkārtējas – cilvēks nejūt sevī pietiekami daudz spēka un nesaredz iespējas, kā tās pārvarēt. Krīzi var piedzīvot pēkšņi, vai ilgstoši atrodoties sev nelabvēlīgos, traumatiskos apstākļos.

Meklēt palīdzību

TālrunisNosaukumsMājaslapa
112Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numursValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
113Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
116123Vienotais bezmaksas krīžu tālrunisKrīžu un konsultāciju centrs SKALBES Nacionālais veselības dienests
67378539Centrs MARTACentrs MARTA

Rīkoties pašam

Ierasties Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā, kur tiks sniegta situācijai atbilstoša, bezmaksas profesionāla palīdzība.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa Rīgā, Tvaika ielā 2 (U  māja) strādā visu diennakti, arī brīvdienās un svētku dienās, un sniedz neatliekamo psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību pacientiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī tiem pacientiem, kuriem radušies veselības traucējumi alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas dēļ.

Uzņemšanas nodaļā strādā sertificēts psihiatru, narkologu, medicīnas māsu un māsu palīgu personāls. Ar uzņemšanas nodaļas speciālistiem var sazināties pa šādiem tālruņiem:

Tālrunis
Nodaļas tālrunis67080142
Dežurējošā māsa67080272

Uzņemšanas nodaļā katru pacientu konsultē ārsts, kurš lemj, kāda veida palīdzība un kādā apjomā pacientam ir nepieciešama. Pēc ārsta konsultācijas pacients var tikt nosūtīts turpmākai stacionārai vai ambulatorai ārstēšanai. Pacients var saņemt palīdzība arī uzreiz Uzņemšanas nodaļā, un nepieciešamības gadījumā var tikt ievietots turpat īslaicīgās aprūpes (observācijas) palātā, lai atkarībā no viņa veselības stāvokļa dinamikas lemtu par tālāko palīdzības veidu.

Uzņemšanas nodaļā pacienti var tikt uzņemti vai konsultēti:

  • veselības traucējumu dēļ ierodoties pašam vai tuvinieku pavadībā;
  • ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta vai ārsta palīga nosūtījumu;
  • ar psihiatra vai narkologa nosūtījumu;
  • ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu nosūtījumu;
  • ar pārvedumu no citām slimnīcām;
  • tiek stacionētas arī personas, kurām ar tiesas lēmumu ir noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ārstēšanās psihiatriskajā stacionārā, kā arī personas, kurām jāveic stacionārā tiesu psihiatriskā ekspertīze.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Uzņemšanas nodaļā izveidota mūsdienīga ārstniecības vide, ārstniecības process organizēts kompleksi, racionāli un profesionāli, ievērojot konfidencialitāti un privātumu. Uzņemšanas kompleksā atrodas arī diagnostikas daļa, kurā vienkopus izvietoti radioloģiskās izmeklēšanas, elektrokardiogrāfijas un elektroencefalogrāfijas kabineti, un stomatologa kabinets. Šeit stacionāra pacientus konsultē terapeits, ķirurgs, ginekologs, neirologs, oftalmologs, otolaringologs un dermatologs.

UZŅEMŠANAS NODAĻA

Citas iespējas saņemt palīdzību

Bezmaksas palīdzība krīzes situācijā

Rīgas pašvaldības krīzes centra pakalpojums