Hospisa aprūpe mājās

Labklājības ministrija un sociālais uzņēmums SIA Hospiss māja šā gada 1. oktobrī uzsāka izmēģinājuma projektu par hospisa aprūpi mājās pilngadīgām personām un atbalstu viņu ģimenes locekļiem. Šī ir unikāla iespēja Rīgas iedzīvotājiem saņemt šo pilnībā valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu, kura tiešais saņēmējs ir paliatīvā aprūpē esošs pacients, tā dzīves beigu posmā, savukārt sekundāri pakalpojumu saņem arī šī pacienta tuvinieki, kuriem šajā psiholoģiski grūtā dzīves posmā it īpaši ir nepieciešama uzmanība un atbalsts. Īss pakalpojuma apraksts – informatīvā bukletā.