Ārstniecības riska fonds

Ārstniecības riska fonds darbību uzsāka 2013. gada 23. oktobrī. Latvijā kā vispiemērotākais veids Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē prasību nodrošināšanai tika izvēlēts fonda koncepts, kurš raksturīgs valstīm ar augsti attīstītām sociālā nodrošinājuma sistēmām, kā arī valsts pārvaldīts garantiju fonda modelis ir raksturīgs valstīm, kurā lielākoties veselības aprūpes pakalpojumi tiek apmaksāti no valsts puses.

Ārstniecības riska fonda mērķis ir sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību par ārstniecības procesa laikā dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kas  kompensētu veselības zaudējumu vai iztērētos līdzekļus par veselības uzlabošanu pēc kaitējuma nodarīšanas, ārpustiesas procesa kārtībā, šo procesu organizējot pēc iespējas ātrāku, efektīvāku un pacientam pieejamu.

Iesniegums Ārstniecības riska fondam