Pacientiem un tuviniekiem

Šajā sadaļā atradīsit informāciju, kas var noderēt, meklējot palīdzību mūsu ārstniecības iestādē.

Ambulatorās konsultācijas un dienas stacionāri

Reģistratūras strādā no 8:00 – 16:30:

Psihiatrijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080147 un Narkoloģijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080193, Tvaika iela 2;

Ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Veldre”, tālr.: 67819748; Ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Pārdaugava”, tālr.: 67715108. 

Visu kontaktinformāciju atradīsiet sadaļā KONTAKti. 

 • Pēc iepriekšēja pieraksta vienu reizi nedēļā notiek pirmstermiņa veselības pārbaudes, tālrunis: 67080137.
 • Pieejami maksas pakalpojumi: pēc iepriekšēja pieraksta izsniedzam speciālistu atzinumus pirmdienās un ceturtdienās, kā arī izsniedzam izziņas no RPNC medicīniskās datu bāzes, par izziņas saņemšanas laiku, iepriekš sazinoties.
 • Pieejama Minesotas programma, kā arī maksas pakalpojumi Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā.
 • Ir nodrošinātas ambulatorās tiesu psihiatriskās un tiesu psiholoģiskās ekspertīzes.
 • Notiek ārstu konsilija organizēšana ambulatorajās nodaļās pēc pacienta vēlēšanās.
 • Notiek psihiatru mājas vizītes.

Iekšējās kārtības noteikumi stacionārā

Dokumentu pieņemšana –Lietvedības daļa atrodas A ēkas 1. stāvā 104. kabinetā (Tvaika iela 2)

Apmeklētāju pieņemšana nodaļās:           9:00 – 12:00

                              13:00 – 16:00

Ārstējoties psihiatriskajā vai narkoloģiskajā stacionārā, kā arī, atnākot ciemos pie slimnieka, ir jāņem vērā iekšējie kārtības noteikumi, kas nodaļām var nedaudz atšķirties. Ar tiem katrs pacients tiek iepazīstināts, iestājoties stacionārā. Informācija par iekšējās kārtības noteikumiem ir izvietota katrā slimnīcas nodaļā. Ja jums rodas jautājumi par tiem, varat sazināties ar stacionāra nodaļu pa tālruni vai arī vērsties klātienē pie nodaļas ārstniecības personām.

Zināšanai! Lai nodrošinātu kvalitatīvus un drošus medicīniskos pakalpojumus – konkrētajam pacientam noteiktos izmeklējumus, manipulācijas un noteiktās terapijas, RPNC stacionārā visa ārstniecības procesa laikā grūti kontaktējamu vai nekontaktējamu pacientu identifikācijai tiek izmantotas pacientu identifikācijas aproces.


Katrā stacionāra nodaļā ir diennakts dežūrtālrunis, kuru varat sameklēt sadaļās Psihiatriskās palīdzības dienests vai Narkoloģiskās palīdzības dienests.

apmeklētāju laiks ir katru dienu: no 11:00 – 13:00 un no 16:00 – 19:00

pusdienu laiks: no 13:00 – 14:00

pacientu atpūta, „klusā stunda”: no 15:00 – 16:00

Aktuāli! Latvijas Tiesībsarga birojs ir sagatavojis informatīvu bukletu par pacienta tiesībām. Buklets PDF formātā ir pieejams Tiesībsarga mājaslapā šeit.


Pacientu iemaksas

Psihiatrs ir tiešās pieejamības ārsts, tāpēc tā ambulatoru apmeklējumu apmaksā valsts. Pacientam, saņemot psihiatrisko ārstēšanu, pacienta iemaksa par ārsta – psihiatra konsultāciju nav jāmaksā, pārējos gadījumos pacienta iemaksa ir EUR 4,00. Pacienta iemaksa par ārstēšanos psihiatriskās palīdzības dienas stacionārā dienā ir  EUR 7,00 un par ārstēšanos slimnīcā (gultasdiena + medicīniskā rehabilitācija) – dienā EUR 12,00 bet šīs pacientu iemaksas sedz valsts.

Par ambulatoru narkologa apmeklējumu pacienta iemaksa ir EUR 4,00. Par ārstēšanos narkoloģiskās palīdzības slimnīcā pacienta iemaksa dienā ir EUR 7,00.

Ministru kabineta Noteikumi nr.555 (28.08.2018.)  nosaka pacientu līdzmaksājuma apmēru, kā arī kategorijas, kuras, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju, ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Mūsu ārstniecības iestādē tās ir šādas:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • orgānu donori;
 • I grupas invalīdi;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Medikamenti

Ārstējoties stacionārā, pacientam nepieciešamie medikamenti tiek nodrošināti. Apmeklējot ārstu ambulatori, pacients tiek konsultēts par turpmāko ārstniecību mājas apstākļos, dienas stacionārā vai slimnīcā. Ambulatori izrakstītās zāles pacients apmaksā atkarībā no valstī noteiktās kārtības par kompensējamiem vai pilnībā apmaksājamiem medikamentiem. Informāciju par kompensējamiem medikamentiem varat sameklēt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: www.vmnvd.gov.lv  sadaļā Kompensējamie medikamenti.

No 2020. gada 1. aprīļa spēkā jauna kārtība kompensējamo zāļu recepšu izrakstīšanā – zāles kļūs lētākas, jo zāles tiks izrakstītas un kompensētas, pamatojoties uz zāļu aktīvo vielu, kas ir galvenā ārstējošā viela, nevis pievienotajām palīgvielām, kuras tiek pievienotas papildus – krāsai, smaržai, garšai utml. Jautājiet aptiekā pēc zāļu analogiem!

Lai zinātu, kā rīkoties un nepārmaksātu par zālēm, skatiet šeit pievienoto informatīvo bukletu! Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”


Serviss

Mūsu teritorijā atrodas publiski pieejamā “Mēness aptieka”.

darba laiks: darbdienās no 8:00 – 17:30

tālrunis: 20377521


Pacientiem, kuri ārstēja stacionārā ir, pieejams frizieris, apmeklējums ir iepriekš jāpiesaka, tālrunis 29859295.


Par mašīnas iebraukšanu un novietošanu slimnīcas teritorijā ir jāmaksā  1,50 eiro.