Pacientiem un tuviniekiem

COVID-19 aktualitātes

Veselības ministrijas aktuālā informācija
Kad saņemt balstvakcīnu pret Covid-19 – infografika
Sertifikāta derīguma scenāriji – infografika
Balstvakcinācija Latvijā no 9.11.2021. – infografika
Digitālais Covid-19 sertifikāts – www.covid19sertifikats.lv
Aktualitātes par Covid-19
Vakcinācijas pret Covid-19 norise Latvijā
Kā darbojas vakcīnas?

Vakcinējies un pasargā sevi!
Krievu valodā – Vakcinējies un pasargā sevi!
Drošība, iegādājoties zāles
Infografika – Zini, ko tu lieto!

Uzmanību! Covid-19 epidemioloģiskās drošības dēļ stacionāra nodaļas slēgtas apmeklētājiem. Ir atļauta pienesumu saņemšana un nodošana pacientiem.

 RPNC sniedz visus ambulatoros un stacionāros pakalpojumus!

Neskaidrību jautājumos aicinām vērsties telefoniski pie nodaļas vadītāja, stacionāra virsārsta – psihiatrija: 67080203, narkoloģija: 67080148, kā arī rakstiski e-pastā rpnc@rpnc.lv.


Aicinām pierakstīties uz ambulatorajām konsultācijām un dienas stacionāriem! Reģistratūras strādā no 8:00 – 16:00 – Psihiatrijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080147 un Narkoloģijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080193, Aptiekas ielā 1 k-8; ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Veldre”, tālr.: 67819748; ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Pārdaugava”, tālr.: 67715108

 • Pēc iepriekšēja pieraksta vienu reizi nedēļā notiek pirmstermiņa veselības pārbaudes, tālrunis: 67080137.
 • Pieejami maksas pakalpojumi: pēc iepriekšēja pieraksta izsniedzam speciālistu atzinumus pirmdienās un ceturtdienās, kā arī izsniedzam izziņas no RPNC medicīniskās datu bāzes, par izziņas saņemšanas laiku, iepriekš sazinoties. Tālruņi saziņai(8:00-16:00): 67080155 (psihiatrija); 67080193 (narkoloģija).
 • Pieejama Minesotas programma, kā arī maksas pakalpojumi Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā.
 • Ir nodrošinātas ambulatorās tiesu psihiatriskās un tiesu psiholoģiskās ekspertīzes.
 • Notiek ārstu konsilija organizēšana ambulatorajās nodaļās pēc pacienta vēlēšanās.
 • Pieejama Personības izaugsmes sociālpsiholoģisko treniņu programma ambulatorajā centrā “Veldre”.
 • Notiek psihiatru mājas vīzītes.


Kur vērsties saistībā ar COVID-19 jautājumiem

8303 valsts apmaksāta COVID-19 testa saņemšana

8345 diennakts bezmaksas tālrunis COVID-19 aktuālo jautājumu noskaidrošanai

67387661 Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) iedzīvotāju zvanu centrs

66016001ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

80001234 Nacionālā veselības dienesta (NVD) informatīvais tālrunis


Informācija no Zāļu valsts aģentūras (ZVA)

No 2020. gada 1. aprīļa spēkā jauna kārtība kompensējamo zāļu recepšu izrakstīšanā – zāles kļūs lētākas, jo zāles tiks izrakstītas un kompensētas, pamatojoties uz zāļu aktīvo vielu, kas ir galvenā ārstējošā viela, nevis pievienotajām palīgvielām, kuras tiek pievienotas papildus – krāsai, smaržai, garšai utml.

Lai zinātu, kā rīkoties un nepārmaksātu par zālēm, skatiet šeit pievienoto informatīvo bukletu! Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”
Šajā sadaļā atradīsit informāciju, kas var noderēt, meklējot palīdzību mūsu ārstniecības iestādē.  Šeit ir atbildes uz jautājumiem, kuri tiek uzdoti visbiežāk, atsauces uz dokumentiem, kuri nosaka mūsu darbību un kuri svarīgi jums, tāpat arī informācija par iestādes iekšējo darbības organizāciju un pieejamo servisu.

Mēs vēlamies, lai, ierodoties pie mums, jūs būtu informēti, justos ērti un ārstēšanās būtu sekmīga!


Uzmanību! Lai nodrošinātu labāku pakalpojumu pieejamību, esam piesaistījuši mobilo sakaru operatoru LMT, kurš nodrošinās zemas izmaksas, zvanot no mobilajiem tālruņiem:

 • RPNC Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa: 67080142 (LMT fiksētais)
 • Psihiatriskās palīdzības Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūra: 67080147 (LMT fiksētais)
 • Narkoloģiskās palīdzības Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūra: 67080193 (LMT fiksētais)
 • Reģistratūru a/c „Veldre”: 67819748 (LMT fiksētais)
 • Reģistratūru a/c „Pārdaugava”: 67715108 (LMT fiksētais).

Pārējos RPNC telekomunikāciju sakarus nodrošina piesaistītais operators „CSC Telekom” ar savu sadarbības partneri „Fixed Line”, kuru kompetencē ir arī noteikt zvana tarifus apkalpotā telekomunikāciju tīkla lietotājiem, tāpēc zvans no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz RPNC fiksētajiem numuriem ir par viņu noteikto samaksu!

Lai noskaidrotu, kāda ir maksa par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora! Atvainojamies, ka tas sagādā neērtības!


Dokumentu pieņemšana –Lietvedības daļa atrodas A ēkas 1. stāvā 104. kabinetā (Tvaika iela 2)

apmeklētāju pieņemšana:           9:00 – 12:00

           13:00 – 16:00


Aktuāli! Latvijas Tiesībsarga birojs ir sagatavojis informatīvu bukletu par pacienta tiesībām. Buklets PDF formātā ir pieejams Tiesībsarga mājaslapā šeit.


Iekšējās kārtības noteikumi

Ārstējoties psihiatriskajā vai narkoloģiskajā stacionārā, kā arī, atnākot ciemos pie slimnieka, ir jāņem vērā iekšējie kārtības noteikumi, kas nodaļām var nedaudz atšķirties. Ar tiem katrs pacients tiek iepazīstināts, iestājoties stacionārā. Informācija par iekšējās kārtības noteikumiem ir izvietota katrā slimnīcas nodaļā. Ja jums rodas jautājumi par tiem, varat sazināties ar stacionāra nodaļu pa tālruni vai arī vērsties klātienē pie nodaļas ārstniecības personām.

Zināšanai! Lai nodrošinātu kvalitatīvus un drošus medicīniskos pakalpojumus – konkrētajam pacientam noteiktos izmeklējumus, manipulācijas un noteiktās terapijas, RPNC stacionārā visa ārstniecības procesa laikā grūti kontaktējamu vai nekontaktējamu pacientu identifikācijai tiek izmantotas pacientu identifikācijas aproces.


Katrā stacionāra nodaļā ir diennakts dežūrtālrunis, kuru varat sameklēt sadaļās Psihiatriskās palīdzības dienests vai Narkoloģiskās palīdzības dienests.

apmeklētāju laiks ir katru dienu: no 11:00 – 13:00 un no 16:00 – 19:00

pusdienu laiks: no 13:00 – 14:00

pacientu atpūta, „klusā stunda”: no 15:00 – 16:00


Pacientu iemaksas

Psihiatrs ir tiešās pieejamības ārsts, tāpēc tā ambulatoru apmeklējumu apmaksā valsts. Pacientam, saņemot psihiatrisko ārstēšanu, pacienta iemaksa par ārsta – psihiatra konsultāciju nav jāmaksā, pārējos gadījumos pacienta iemaksa ir EUR 4,00. Pacienta iemaksa par ārstēšanos psihiatriskās palīdzības dienas stacionārā dienā ir  EUR 7,00 un par ārstēšanos slimnīcā (gultasdiena + medicīniskā rehabilitācija) – dienā EUR 12,00 bet šīs pacientu iemaksas sedz valsts.

Par ambulatoru narkologa apmeklējumu pacienta iemaksa ir EUR 4,00. Par ārstēšanos narkoloģiskās palīdzības slimnīcā pacienta iemaksa dienā ir EUR 7,00.

Ministru kabineta Noteikumi nr.555(28.08.2018.)  nosaka pacientu līdzmaksājuma apmēru, kā arī kategorijas, kuras, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju, ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Mūsu ārstniecības iestādē tās ir šādas:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • orgānu donori;
 • I grupas invalīdi;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Medikamenti

Ārstējoties stacionārā, pacientam nepieciešamie medikamenti tiek nodrošināti. Apmeklējot ārstu ambulatori, pacients tiek konsultēts par turpmāko ārstniecību mājas apstākļos, dienas stacionārā vai slimnīcā. Ambulatori izrakstītās zāles pacients apmaksā atkarībā no valstī noteiktās kārtības par kompensējamiem vai pilnībā apmaksājamiem medikamentiem. Informāciju par kompensējamiem medikamentiem varat sameklēt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: www.vmnvd.gov.lv  sadaļā Kompensējamie medikamenti.


Serviss

Mūsu teritorijā atrodas publiski pieejamā “Mēness aptieka”.

darba laiks: darbdienās no 8:00 – 17:30

tālrunis: 20377521


Ir pieejams frizieris, apmeklējums ir iepriekš jāpiesaka, tālrunis 29859295.


Par mašīnas iebraukšanu un novietošanu slimnīcas teritorijā ir jāmaksā EUR 1,50.