Šodien RPNC notiks Veselības ministrijas iestāžu un struktūrvienību komunikatoru šā gada pirmā darba tikšanās, iezīmējot jaunu sadarbības formu – vienlaicīgi ar veselības nozares svarīgo jautājumu apspriešanu, tuvāk iepazīt citam cita konkrēto darbu. Tas veidos labāku izpratni, ciešāku un sekmīgāku sadarbību veselības nozares jautājumu komunikācijā. Šodien cita starpā darba kārtībā ir RPNC sabiedrisko attiecību vadītāja darba vide, instrumenti un aktualitātes medicīnas iestādē.